Search Results (38 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.33 seconds

 
Florentin Smarandache (X) PDF (eBook) (X) Language (X) Drama and Literature (X)

       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 38 - Pages: 
 • Cover Image

Legi de Compozitie Interna

By: Florentin Smarandache

...t ă de: MIRCEA MONU Tehnoredactare computerizat ă: MIRELA BOLDEANU 3 FLORENTIN SMARANDACHE LEGI DE COMPOZI ŢIE INTERN Ă ... ...RCEA MONU Tehnoredactare computerizat ă: MIRELA BOLDEANU 3 FLORENTIN SMARANDACHE LEGI DE COMPOZI ŢIE INTERN Ă ... ...Coperta: „Silly computer design III” (Desen prostesc de computer), de Florentin Smarandache, din cartea „Outer-Art”, vol. II, Editura „Co... ...Silly computer design III” (Desen prostesc de computer), de Florentin Smarandache, din cartea „Outer-Art”, vol. II, Editura „Conphys”, Râ... ...re importan ţă, am s ă tac despre mine, vorbindu-v ă despre el. Ovidiu Florentin a v ăzut pentru prima dat ă lumina zilei/ noaptea (de 2 spre 3 ... ...et. Nu are mam ă. Taic ă-su f ăcându-l din flori... De profesie, Ovidiu Florentin este vis ător, şi- şi practic ă meseria cu ochii deschi şi. Iub... ...u) i-a devenit tulbur ătoare (pardon, hot ărâtoare). 7 Astfel, Ovidiu Florentin şi-a luat de nevast ă poezia – de şi aceasta îl în şela cu to ţ... ... odat ă/ ca nici o alt ă dat ă - şi poate va mai fi. 19 Florentin Smarandache În continuare, urm ări ţi din crea ţ... ... 4 Ceva = matematician italian. 37 Legea lui Smarandache 5 : Da ţi-mi un punct în spa ţiu şi voi scrie înapoia lui ...

...vorbindu-va despre el. Ovidiu Florentin a vazut pentru prima data lumina zilei/ noaptea (de 2 spre 3 octombrie 1980) în Craiova, din creierul meu. Dar el a fost conceput mult timp, dupa lungi cautari în suflet. Nu are mama. Taica-su facându-l din flori......

Read More
 • Cover Image

Fanatico

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Inventario Del General Maid

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Leitmotive

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Afinitati

By: Florentin Smarandache

... Aarborg, Danemarca 1998 FLORENTIN SMARANDACHE AF... ...rg, Danemarca 1998 FLORENTIN SMARANDACHE AFINIT{ÚI ... ...betic | pe Û|ri, iar in cadrul aceleia Õi Û|ri în ordine alfabetic | pe autori. Iulie 1998 Florentin Smarandache University of New Mexico ... ... Û|ri, iar in cadrul aceleia Õi Û|ri în ordine alfabetic | pe autori. Iulie 1998 Florentin Smarandache University of New Mexico Gallup Ca... ...ragil", de Alcides Buss, Florianopolis, 1992. 4 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din v... ...Alcides Buss, Florianopolis, 1992. 4 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din volumul "Kal... ...cope", de Maria do Carmo Gaspar de Oliveira. 5 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din a... ...Maria do Carmo Gaspar de Oliveira. 5 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din antologia "A...

Read More
 • Cover Image

Formule Pentru Spirit

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Le Sens du Non-Sens

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by the author, Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Sans Moi, Que Deviendrait la Poesie!

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by the author Florentin Smarandache

Read More
 • Cover Image

Le Paradoxisme : Un Nouveau Advement Litteraire

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by the author, Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Emigrant la Infinit

By: Florentin Smarandache

...ra $i un destin, Evoluand Intr-o literatura care, pe langa Eminescu $i 8laga, a dat lumii $i pe Urmuz, Tristan Tzara, Isidore fsou sau Eugen lonescu, Florentin Smarandache I$i revendica 0 tradijie moderna pe care 0 continua $i 0 Itnbogaje$te pe masura talentului sau....

Read More
 • Cover Image

Fat Frumox Din Lacrima de Paradox”

By: Florentin Smarandache

...JANET NIC Ă „F ĂT – FRUMOX DIN LACRIM Ă DE PARADOX” - FLORENTIN SMARANDACHE DEGUSTAT, ÎN UNSPREZECE ESEURI, DE JANET NIC Ă - ... ...IC Ă „F ĂT – FRUMOX DIN LACRIM Ă DE PARADOX” - FLORENTIN SMARANDACHE DEGUSTAT, ÎN UNSPREZECE ESEURI, DE JANET NIC Ă - ... ...INTELIGENT T ăioas ă, ca o r ăzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki. Pe tavanul mahalale... ... T ăioas ă, ca o r ăzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki. Pe tavanul mahalalei – închip... ... ă, untul pe felia doxei de la orice col ţ de strad ă – cine altul decât Florentin, ăl mai Smarandache dintre Smarandachi. Meseria ş ilustru pân ... ... doxei de la orice col ţ de strad ă – cine altul decât Florentin, ăl mai Smarandache dintre Smarandachi. Meseria ş ilustru pân ă la lustru, corig... ...z ă un paradis responsabil, r ăspunz ător de parascoveniile paradoxului. Florentin Smarandache, nagâ ţ de trotuar, grade-n budoar şi-n vocabular, ... ...adis responsabil, r ăspunz ător de parascoveniile paradoxului. Florentin Smarandache, nagâ ţ de trotuar, grade-n budoar şi-n vocabular, ţambalagiu ... ...leomangri cu pic ăţele care curge ca o piftie din naiul-buhaiul-raiul lui Florentin Smarandache, dând la iveal ă me şcheria poetului. Buliba şă de...

...Pâna în 1984, când publica a doua editie a volumului „Le sens du non-sens”, în limba franceza, la Fés, în Maroc (prima tot în Maroc, 1983), Florentin Smarandache îsi cioplise deja câteva pietre pentru templul sau: „L’heure de la planète”, 1980, Craiova, „Formules pour l’esprit”, 1981, Bucuresti, „Problèmes avec et sans …problèmes”, 1983, Fés, Maroc (în limba fran...

Read More
 • Cover Image

Formules Pour L' Esprit

By: Florentin Smarandache

...Les poemcs d'Ovidiu Florentin*, de sa plaquette ... Formuk::i pour I'esprit ,. (editura Litera, Bucuresti, 1981), .. bleus comme I'heure et tendres comme I:l timidite, assaillis de quietude et vaincus d'appels" _ ainsi qu'ji Ie declare: dans !:l...

Read More
 • Cover Image

Distihuri Paradoxiste

By: Florentin Smarandache

...i, prin care uneste organic elemente heterogene din domeniile cunoa Õterii, Florentin Smarandache ne propune acum o specie nou | de poezie: disti... ...re uneste organic elemente heterogene din domeniile cunoa Õterii, Florentin Smarandache ne propune acum o specie nou | de poezie: distihul parado... ... 8 500 lei FLORENTIN SMARANDACHE DISTIHURI PARADOXISTE Celui... ... 8 500 lei FLORENTIN SMARANDACHE DISTIHURI PARADOXISTE Celui mai bun p... ...i-s-t-e clasice, colectate Õi prelucrate în perioada 1993-1998. Prof. Florentin Smarandache University of New Mexico 200 College Road Gallu... ...lasice, colectate Õi prelucrate în perioada 1993-1998. Prof. Florentin Smarandache University of New Mexico 200 College Road Gallup, NM 8730... ...iliu) (505) 863-7647 (oficiu) Fax: (505) 863-7532 (Attn. Dr. Smarandache) E-mail: smarand@unm.edu _________________________... ...1995. [5] Le, Charles T., "The Most Paradoxist Mathematician of the World: Florentin Smarandache", <Bulletin of Pure and Applied Sciences>, Delhi,... ...ura Tempus, Bucure Õti, 26, 27-28, 1995. [12] Rotaru, Ion, "Din nou despre Florentin Smarandache", <Vatra>, Tg. Mure Õ, Romania, Nr. 2 (299), 93-94...

Read More
 • Cover Image

În Exerciţiul Funcţiunii : Haz de Necaz (In the Discharge of One's Duties : Grin and bear)

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

E-N-C-Y-C-L-O-P-O-E-T-R-I-A : Everything is Poetry & Nothing is Poetry (Found and Unfound Literature)

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Helluo Librorum : Fise de Lecturi

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Eight International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Paradossi Distici

By: Florentin Smarandache

...uardia della letteratura, arte e filosofia del secondo millennio....................................................PAGINE: 87 - 92 LA BIOGRAFIA DI FLORENTIN SMARANDACHE.........................................................PAGINE: 93 - 99...

Read More
 • Cover Image

Anti-Chambres et Anti-Poesies, ou Bizarreries

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Florentin' Cliches : The Dictator Lifts the State of Emergency with a Crane

By: Florentin Smarandache

...The Florentin's Cliché should be constructed as follows: - Change the figurative language [figure of speech] of a cliché to a literal language; - Or distort the clichés, make them abnormal, deviate their common sense by simple ...

Preface: Changing the Figurative Language to a Literal Language: 4 Florentin’s Clichés: 12

Read More
 • Cover Image

Paradoxism Si Folcor

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Life Strategies Part Three : Theatrical & Non-Novel Strategies

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Life Strategies Part Two : Literature

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

În Doi Timpi Si Trei Miscari : Afurisisme

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Defeated Tree

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

America Paradisul Diavolului

By: Florentin Smarandache

... poet contest literature from Bergerac, initiator of Curenlului Paradoxist now that the Corporate, holder of Honeywell computers (Phoenix · Arizona), Florentin Smarandache, in the 38 years old, consciousness is the magic word, and the fragility ~ and Flint. Putting their lives in the text, it gives us an exciting diary emigrant radiography in an area ecruţătoa unusual in t...

Read More
 • Cover Image

Mnemografii

By: Florentin Smarandache

...ancolii ............................................................... 16 Îmi strălucea scăfârlia ............................................. 16 Smarandache, Smărăndoiu .................................... 16 Şah pe ascunselea .................................................. 17 Fireştenia matematicii ............................................ 17 Se închide cant...

Read More
 • Cover Image

Prin Bătrâna Europă : The Old Europe

By: Florentin Smarandache

...Florentin Smarandache a lansat un nou gen literar-artistic, adaptat cerinţelor cititorului şi scriitorului contemporan grăbit, numit FOTOJURNAL INSTANTANEU bazat pe abundenţa de imagini corespunzătoare textului, plus scrierea...

Read More
 • Cover Image

Sixth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache, Editor

...ted States, in a French translation of a compilation of essays from the original Romanian made jointly by Paul Georgelin and the man it is all about: Smarandache....

...C.M.Popa – Le mouvement littéraire paradoxiste -------- 7 F.Smarandache – Neutrosophic degree of a paradoxicity 9 L.Kuciuk, M.Antholy – Paradoxism in geometry -------- 13 Un paradox aritmetic ----------------------------------------- 18 Lediana Paja – Paradoksizmi – rryma më e fund...

Read More
 • Cover Image

Fifth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache

... JUDGE 206 Jeanette KARHI 207 Wolf LARSEN 209 Dinu LEONTE 212 Wm. MEYER Jr. 215 Melanie MONTEREY 218 Robert (from Paradoxism Yahoo! Group) 219 Florentin SMARANDACHE 220 Dana STAMPS II 224 Ray SUCCRE 225 Mel WALDMAN 235 William G. WARD 245 David ZILIAK 248 CONTENTS 249 ...

Read More
 • Cover Image

Laws of Internal Composition : Poems With Problems!

By: Florentin Smarandache

A book of poems written by Florentin Smarandache whilst he was experiencing a dark time in life.

...F THINGS - 71 SAD JOYS - 72 PRAYER - 73 A LIFE - 74 FROM THE SUN PLOWS, WE TEAR / ONLY THE SNOW - 75 AN EXTENSION OF ARCHIMEDES PRINCIPLE / OR / FLORENTIN'S PRINCIPLE- 76 THE TEACHINGS OF FLORENTIN SMARANDACHE TO HIS SON MIHAI - 77 EPILOGUE - 78 Short Comment by Gheorghe Tomozei – back cover...

Read More
 • Cover Image

Emigrant to Infinity

By: Florentin Smarandache

...Meeting of minds: Florentin Smarandache, preface by Cezar Ivãnescu: 5 1) IN THE VICINITY OF VICINITY – cycle: 6 PIT OF WORDS: 7 FATE IRONY: 8 DEFEATED TREE: 9 THE YELLOW ROSE: 10 WHEN I LOOK AT YOU: 11 BROKEN MIRROR: 12 LEFT FLOWER AND...

Read More
 • Cover Image

Defective Writing

By: Florentin Smarandache

...About Florentin Smarandache again, by Ion Rotaru 5 Introduction to the Kingdom of Error 9 A few features of the NonExistentialism 10 A common 13 Cultural actuality (short prose - poem) 14 How not to ascend to the High NonSoci...

Read More
 • Cover Image

Non Novel

By: Florentin Smarandache

...enation, guilty obedience and lie, opportunism, cruelty, violence, monstrosity, written in a strong tensioned and lacking bashfulness style, situates Florentin Smarandache closer by Orwell, Konwicki, Koestler, Baconsky, and marks a new dimension of the Paradoxism....

...Fonfoists have created their anti-world: 165 The herds of people: 167 ADDENDA: 171 ERRATA: 173 PARADOXIST MANIFESTO: 174 [Back cover] “Dear Mr. Smarandache”, by Alexandru Ciorănescu “NonNOVEL is indeed a novel of drawer”, by Constantin M. Popa ...

Read More
 • Cover Image

Maximus in Minimis : Aphlorisms in Unistiches

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Paradoxist Distiches

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Florentin's Lexicon : Experimental Paradoxist Linguistics

By: Florentin Smarandache; V. Christianto, Editor

..., translations, definitions, figures of paradoxism, monorhymes, and abbreviations), which afterwards are respectively turned into their corresponding Florentin’s Laws, clichés, homonyms, etc. and exemplified....

...Let’s Make Experiments in Linguistics (General preface) - 6 1. FLORENTIN’S LAWS If anything can go wrong, pass it on to someone else! - 8 1.1. ADVENTURES and VARIATIONs IN MURPHY’s LAW (Preface) - 9 1.2. What and Why Florentin’s law - 11 1.3. Florentin’s Laws / !An Author to the Cube...

Read More
 • Cover Image

Amprente Paradoxiste

By: Gheorge Niculescu; Florentin Smarandache
Read More
       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 38 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.