Search Results (35 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.3 seconds

 
Florentin Smarandache (X) Moldavian (X) PDF (eBook) (X) Literature (X) Non Fiction (X)

       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 35 - Pages: 
 • Cover Image

Intamplari Cu Pacala

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Parada Marilor Enigme

By: Florentin Smarandache

... Gheorghe NICULESCU * Florentin SMARANDACHE P A R A D A M A R I L O R E N I G M E ... ...are computerizat ă: Ioan TALE Ş 3 Gheorghe Florentin NICULESCU SMARANDACHE PARADA MARILOR ENI... ...LE Ş 3 Gheorghe Florentin NICULESCU SMARANDACHE PARADA MARILOR ENIGME ...

This book contains a collections of poems compiled by the author, Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Colpotul Tacerii

By: Florentin Smarandache

...Semhatarul acestor randuri se ana confruntat cu doua asertiuni. Prima. Cine este Florentin Smarandache? A doua Poetul nu are biografie; poezia este biografia sa Dar a doua asertiune vrea sa 0 elimine pe prima Nemaifiind doua nu se pune problema optiunii. Cand l-ar interesa t~i pe cititor viata unui poet?...

Read More
 • Cover Image

Cantece de Mahala

By: Florentin Smarandache

This book is a collection of poems compiled together by Florentin Smarandache. Book translates in Romanian---

Read More
 • Cover Image

Afinitati

By: Florentin Smarandache

... Aarborg, Danemarca 1998 FLORENTIN SMARANDACHE AF... ...rg, Danemarca 1998 FLORENTIN SMARANDACHE AFINIT{ÚI ... ...betic | pe Û|ri, iar in cadrul aceleia Õi Û|ri în ordine alfabetic | pe autori. Iulie 1998 Florentin Smarandache University of New Mexico ... ... Û|ri, iar in cadrul aceleia Õi Û|ri în ordine alfabetic | pe autori. Iulie 1998 Florentin Smarandache University of New Mexico Gallup Ca... ...ragil", de Alcides Buss, Florianopolis, 1992. 4 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din v... ...Alcides Buss, Florianopolis, 1992. 4 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din volumul "Kal... ...cope", de Maria do Carmo Gaspar de Oliveira. 5 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din a... ...Maria do Carmo Gaspar de Oliveira. 5 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din antologia "A...

Read More
 • Cover Image

Sans Moi, Que Deviendrait la Poesie!

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by the author Florentin Smarandache

Read More
 • Cover Image

Creionari Facute Cu Pixu

By: Florentin Smarandache

... 1 GHEORGHE NICULESCU FLORENTIN SMARANDACHE CREION ĂRI F ĂCUTE CU PIXUL... ... 1 GHEORGHE NICULESCU FLORENTIN SMARANDACHE CREION ĂRI F ĂCUTE CU PIXUL (par... ...a, 2004 2 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale NICULESCU, GHEORGHE; SMARANDACHE, FLORENTIN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale NICULESCU, GHEORGHE; SMARANDACHE, FLORENTIN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Ni... ...IN Creion ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Niculescu, Florentin Smarandache, 148p, 14,8x21cm ISBN 3 GHEORGHE NICULESCU FLO... ...ări f ăcute cu pixul (paradoxism folcloric)/ Gheorghe Niculescu, Florentin Smarandache, 148p, 14,8x21cm ISBN 3 GHEORGHE NICULESCU FLORENTIN SMA... ...are, precepte ale Mi şc ării Literale Paradoxiste, pe care fondatorul ei, Florentin Smarandache, le-a prezentat la sfâr şitul secolului trecut în p... ...epte ale Mi şc ării Literale Paradoxiste, pe care fondatorul ei, Florentin Smarandache, le-a prezentat la sfâr şitul secolului trecut în patru Manif...

Read More
 • Cover Image

Asupra Unor Noi Functii in Teoria Numerelor

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele, Vol. 2

By: Florentin Smarandache

...2 3 FLORENTIN SMARANDACHE FRATE CU MERIDIANELE SI PARALEL... ... 3 FLORENTIN SMARANDACHE FRATE CU MERIDIANELE SI PARALELELE ... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele / Florentin Sma... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele / Florentin Smarandache – ... ...am terminat doctoratul ( şi nici nu prea am chef de el!)... „Func ţia Smarandache” – în ţeleas ă, „Matematici paradoxiste” – nu! Am cinat la ... ...studen ţi premia ţi la matematic ă. Dennis râdea când a v ăzut meniul: – Florentin, comand ă Escargot Florentine Parmezan (parmezan florentin de me... ...unction in the number theory” (O func ţie în teoria numerelor – “Func ţia Smarandache”!) a fost mai accesibil ă, studen ţii au în ţeles-o... Lumea ... ...a… Corotna?! (n.r. – Corotna, în Transnistria, satul natal al so ţiei lui Florentin Smarandache) Basarabeanca noastr ă râde!... Am mereu senza ţia... ... Ion Pillat a scris poeme într-un vers, Matsuo Basho în trei versuri, iar Florentin Smarandache în dou ă versuri. Prezint eseul despre distihuri par...

Read More
 • Cover Image

Destin

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Problemes avec et Sansproblems!

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Hermeneutica Paradoxismului, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...sau mai bine am ziee un neoavangardismODineolo de feluritele teribilisme si joeuri de artifieii (mai bine zis: spre a fi in tonul pe care si-I vrea), Florentin Smarandaehe este un seriitor mai eurfuld gravOFlorentin Smarandaehe serie ea mai toata lumea, eand are intr-adevar eeva de spusOeand serie non-teatru, teatru "meta-istorie", Florentin Smarandaehe este un autor demn ...

Read More
 • Cover Image

Metode de Calcul in Analiza Matematica

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Dincolo Si Dincoace de Paradoxism

By: Florentin Smarandache

...Mi-a sosit, de curand, cu po~ta aeriana, 0 carte din Amcrica. Era expcdiata de Florentin Smarandache, din Phoenix. Arizona. un valcean de-al nostru din Balce~ti, fugit Inainte de revolutic prin Turcia ~i "aclimatizat" In Statele Unite. Cinc e Florentin Smarandache: profesor de matematica, aut or a pe...

Read More
 • Cover Image

Generalisations et Generalites

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...FFSETCOLOR Râmnicu-Vâlcea, 2004 Coperta: “Bagatele inutile VI”, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa “Outer-Art”, vol. II, Editura “C... ... Râmnicu-Vâlcea, 2004 Coperta: “Bagatele inutile VI”, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa “Outer-Art”, vol. II, Editura “Conphys” Râm... ... 24 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele (note de c... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele (note de c ăl ătorie)/F... ...LORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele (note de c ăl ătorie)/Florentin Smarandache. – Râmnicu-Vâlcea: OFFSETCOLOR, 2004 ISBN: 973-7743-05-9 ... ...ffsetcolor Rm. Vâlcea Str. Calea lui Traian nr. 47, tel./fax: 0250/732522 FLORENTIN SMARANDACHE FRATE CU MERIDIANELE ... ... Rm. Vâlcea Str. Calea lui Traian nr. 47, tel./fax: 0250/732522 FLORENTIN SMARANDACHE FRATE CU MERIDIANELE ŞI PARALEL... ...ri o ţâr ă?!... L-am cunoscut în 4 ianuarie 2003 pe paradoxalul paradoxist Florentin Smarandache (n ăscut în B ălce şti, Vâlcea, la 10 decembrie ... ...orbit” apoi prin e-mail şi am constatat c ă, în mod paradoxal, paradoxistului Florentin Smarandache îi şade bine cu... drumul! Oare, de unde i s-o f...

...L-am cunoscut în 4 ianuarie 2003 pe paradoxalul paradoxist Florentin Smarandache (nascut în Balcesti, Vâlcea, la 10 decembrie 1954) la întâlnirea organizata de colegii sai de la Liceul Pedagogic Râmnicu Vâlcea si desfasurata în mod mai mult sau mai putin paradoxal la Liceul de Arta R...

Read More
 • Cover Image

India Magica

By: Florentin Smarandache

...0 250 732522 CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN India magic ă (note de c ăl ătorie) / Florentin ... ... CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN India magic ă (note de c ăl ătorie) / Florentin Smarandache ... ...ia la Bond University, folosind şi logica neutrosofic ă plus Teoria Dezert-Smarandache în teza sa de doctorat. Acum alma mater a sa ne invit ă s ă ... ...am ţinut o comunicare de-o or ă despre logica neutrosfic ă şi Teoria Dezert-Smarandache, iar Sukanto Bhattacharya a prezentat aplica ţiile lor în bu... ...i- am dorit de mult s-o v ăd...” şi asta a pl ăcut studen ţilor, am Florentin Smarandache într-o conferin ţă 21 sim ţit dup ă murmurul lo... ...it de mult s-o v ăd...” şi asta a pl ăcut studen ţilor, am Florentin Smarandache într-o conferin ţă 21 sim ţit dup ă murmurul lor. Între... ... ă în Chennay. 350 de limbi, 300 de triburi, 2.000 de dialecte! „Florentin Smarandache” în bengalez ă: şi în hindi: ... ...oni, lung ă pân ă la genunchi, ca un sac tras pe cap). Florentin Smarandache – hindusul 25 Târguim în complexul Swabhumi... ... a şa”, á propòs de Calcutta („C ălcata” pe engleze şte): „C ălcat-a Florentin, c ă-l duse ruta, Taman în India, chiar în Calcutta, ...

Read More
 • Cover Image

Algebra-Romanian

By: Florentin Smarandache

...Ion GOlAN Ralsa GRIGOR Vasile MARIN Aorentm SMARANDACHE P I . f • • 1 Algebra In exerc;lii 1; probleme pentru lic... ...ca • ~ " '21. 1 { ,.f.- II J ;.\ Ion GOlAN Raisa GRIGOR Vasile MARIN Florentin SMARANDACHE Algebra in exerciJii Ii probleme pentru liceu Mul... ... '21. 1 { ,.f.- II J ;.\ Ion GOlAN Raisa GRIGOR Vasile MARIN Florentin SMARANDACHE Algebra in exerciJii Ii probleme pentru liceu Mulfimi, oper... ...lemente de combinatorica.) Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache. Coperta: Vitalie Coroban Prepress: Centrul de Mate... ... combinatorica.) Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache. Coperta: Vitalie Coroban Prepress: Centrul de Matematica Apl... ...tematica Aplicata ~i Informatica © Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000, pentru prezenta editie. Aceasta editie a apa... ...plicata ~i Informatica © Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000, pentru prezenta editie. Aceasta editie a apamt in 2000...

Read More
 • Cover Image

Intreaba-Ma, Sa Te-Ntreb

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Nonroman

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

In Seven Languages

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Oglinzi Paralele şi Perpendiculare, Florentin Smarandache, Paradoxismul şi Viteza Supraluminală (Mirrors Parallel and Perpendicular : Florentin Smarandache Paradoxism and Light Speed)

By: Florentin Smarandache

...Volumul de faţă adună o mână de studii, articole şi consemnări din presa românească despre scriitorul şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache, mişcarea lite-rar-artistică pe care a iniţiat-o (Paradoxismul) şi una dintre teoriile pe care le-a dezvoltat (Viteza Supra-luminală); câteva mesaje adresate acestuia şi o addenda ilustrată vin să contur...

...Florentin Smarandache este unul dintre cei mai cunoscuți scriitor români în afara ţării natale. Activităţile sale literare şi ştiinţifice sunt impresionante. Peste 3.000 de pagini de jurnal nepublicate (datorate călătoriei şi...

...NORMA SMARANDACHE ..................................... 7 Florentin Smarandache: Fişă de dicţionar ..................................... 9 Nominalizarea lui Florentin Smarandache pentru Premiul Nobel pentru literatură (Geo Stro...

Read More
 • Cover Image

Cine Râde la Urmă e Mai încet la Minte : Folclor Umoristic Internetist (II), Cules, Selectat şi Prelucrat

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Fugit : Jurnal de Lagar (12/07/1989-9/09/1991) : Volume 2

By: Florentin Smarandache

Florentin Smarandache records his account of his emigration from Romania to America in this journal.

Read More
 • Cover Image

Dragă Domnule Rotaru

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Fugit : Jurnal de Lagar (9/09/1988-11/07/1989) : Volume 1

By: Florentin Smarandache

Florentin Smarandache records his account of his emigration from Romania to America in this journal.

...va din America. Poate vă interesaţi la vreun avocat. În orice caz, cu azil politic se poate uşor intra. Vă mulţumesc mult, mult de tot. Al d-voaStră, Florentin Smarandache. As you advised me, here I am in Istanbul. I managed to run away. Now I think it's easier to help me migrate. You may contact the U.S. Consulate in Istanbul by phone or by letter? I'm sorry for this i...

Read More
 • Cover Image

Aflorisme

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele : Volume 6

By: Florentin Smarandache

...În perioada 24-25 aprilie 2010 s-a desfăşurat A Şasea Conferinţă Internaţională în Teoria Numerelor şi Noţiuni Smarandache la Universitatea Normală din Tianshui, China. Organizatorii conferinţei au fost prof. univ. dr. Zhang Wenpeng de la Universitatea Nordvest din Xi’an şi prof. univ. dr. Wangsheng He de la Universitatea Normală din ...

Read More
 • Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele : Volume 5

By: Florentin Smarandache

...Florentin Smarandache's account on his visit to Atlanta to participate in the International Conference on Granular Computing, organized by the famous international association of electricity and electronics engineers, on beha...

Read More
 • Cover Image

Extensica : Fotojurnal Instantaneu Din Canton

By: Florentin Smarandache

...Professor Florentin Smrandache is invited to spend a period of three months time at the Research Institute of Extension Engineering at Guangdong University of Technology in China in order to conduct research on extenics....

Read More
 • Cover Image

Desperado

By: Florentin Smarandache

...Carte poştală (Istanbul, 22.12.1988)…………203 78. Prof. Francisco Bellot Rosado, Carte postale (Istanbul, le 22.12.1988)…………204 79. GABRIEL şi MIHAI Smarandache, Carte poştală (Istanbul, 22.12.1988)…………205 80. Prof. Dr. R. K. GUY, Departament of Mathematics and Statistics 2500 University Drive N.W., Postcard (Istanbul, 22.12.1988) 206 81. Prof. Dr. Bernd Wegner, Post...

Read More
 • Cover Image

Fotografii îngândurate : Album din Deşert (Thoughtful Photos : Album of the Desert)

By: Florentin Smarandache

...În literatura românească de călătorie, Florentin Smarandache e un fel de doi într-unul: Juan Sebastian El Cano şi Antonio Pigafetta dimpreună; navigator cărturar, dar totodată un reporter al propriei umbre. Călătoria este pentru Florentin Smarandache un pharmakon:...

Read More
 • Cover Image

Neutrosofia Ca Reflectare A Realitatii Neconventionale

By: Florentin Smarandache; Paroiu Tudor

... de antiteze, antinomii, contradicţii, oximorone, parabole, paradoxuri în creaţie. A fost înfiinţat de către scriitorul, artistul, şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache în anii 1980 în România, care dorea “lărgirea sferei artistice prin elemente neartistice şi prin experimente contradictorii; în special creaţie în contratimp, contra-sens.” pArAdOxIsM - the last front...

Read More
 • Cover Image

Algebra În Exerciţii şi Probleme Pentru Liceu : Mulţimi, Operaţii Cu Mulţimi, Relaţii, Funcţii, Elemente de Combinatorică

By: Florentin Smarandache; Ion Goian
Read More
 • Cover Image

În Vestul Nesălbatic : Fotojurnal Instantaneu

By: Florentin Smarandache; Gheorge Niculescu, Editor

A journal on Florentin Smarandache's road trip to the western states in America.

Read More
       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 35 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.