World Library  
  

Search Results (49 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.3 seconds

 
Florentin Smarandache (X) Philosophy (X)

       
1
|
2
|
3
Records: 1 - 20 of 49 - Pages: 
 • Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele, Vol. 2

By: Florentin Smarandache

...2 3 FLORENTIN SMARANDACHE FRATE CU MERIDIANELE SI PARALEL... ... 3 FLORENTIN SMARANDACHE FRATE CU MERIDIANELE SI PARALELELE ... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele / Florentin Sma... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele / Florentin Smarandache – ... ...am terminat doctoratul ( şi nici nu prea am chef de el!)... „Func ţia Smarandache” – în ţeleas ă, „Matematici paradoxiste” – nu! Am cinat la ... ...studen ţi premia ţi la matematic ă. Dennis râdea când a v ăzut meniul: – Florentin, comand ă Escargot Florentine Parmezan (parmezan florentin de me... ...unction in the number theory” (O func ţie în teoria numerelor – “Func ţia Smarandache”!) a fost mai accesibil ă, studen ţii au în ţeles-o... Lumea ... ...a… Corotna?! (n.r. – Corotna, în Transnistria, satul natal al so ţiei lui Florentin Smarandache) Basarabeanca noastr ă râde!... Am mereu senza ţia... ... Ion Pillat a scris poeme într-un vers, Matsuo Basho în trei versuri, iar Florentin Smarandache în dou ă versuri. Prezint eseul despre distihuri par...

Read More
 • Cover Image

Destin

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...FFSETCOLOR Râmnicu-Vâlcea, 2004 Coperta: “Bagatele inutile VI”, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa “Outer-Art”, vol. II, Editura “C... ... Râmnicu-Vâlcea, 2004 Coperta: “Bagatele inutile VI”, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa “Outer-Art”, vol. II, Editura “Conphys” Râm... ... 24 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele (note de c... ... Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele (note de c ăl ătorie)/F... ...LORENTIN Frate cu meridianele şi paralelele (note de c ăl ătorie)/Florentin Smarandache. – Râmnicu-Vâlcea: OFFSETCOLOR, 2004 ISBN: 973-7743-05-9 ... ...ffsetcolor Rm. Vâlcea Str. Calea lui Traian nr. 47, tel./fax: 0250/732522 FLORENTIN SMARANDACHE FRATE CU MERIDIANELE ... ... Rm. Vâlcea Str. Calea lui Traian nr. 47, tel./fax: 0250/732522 FLORENTIN SMARANDACHE FRATE CU MERIDIANELE ŞI PARALEL... ...ri o ţâr ă?!... L-am cunoscut în 4 ianuarie 2003 pe paradoxalul paradoxist Florentin Smarandache (n ăscut în B ălce şti, Vâlcea, la 10 decembrie ... ...orbit” apoi prin e-mail şi am constatat c ă, în mod paradoxal, paradoxistului Florentin Smarandache îi şade bine cu... drumul! Oare, de unde i s-o f...

...L-am cunoscut în 4 ianuarie 2003 pe paradoxalul paradoxist Florentin Smarandache (nascut în Balcesti, Vâlcea, la 10 decembrie 1954) la întâlnirea organizata de colegii sai de la Liceul Pedagogic Râmnicu Vâlcea si desfasurata în mod mai mult sau mai putin paradoxal la Liceul de Arta R...

Read More
 • Cover Image

Hermeneutica Paradoxismului, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...sau mai bine am ziee un neoavangardismODineolo de feluritele teribilisme si joeuri de artifieii (mai bine zis: spre a fi in tonul pe care si-I vrea), Florentin Smarandaehe este un seriitor mai eurfuld gravOFlorentin Smarandaehe serie ea mai toata lumea, eand are intr-adevar eeva de spusOeand serie non-teatru, teatru "meta-istorie", Florentin Smarandaehe este un autor demn ...

Read More
 • Cover Image

A Unifying Field in Logics : Neutrosophic Logic. Neutrosophy, Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability

By: Florentin Smarandache

...N 1-879585-76-6 American Research Press Rehoboth 1999, 2000, 2003 FLORENTIN SMARANDACHE A UNIFYING FIELD IN LOGICS: NEUTROSOPHIC LOGIC. NEU... ...-76-6 American Research Press Rehoboth 1999, 2000, 2003 FLORENTIN SMARANDACHE A UNIFYING FIELD IN LOGICS: NEUTROSOPHIC LOGIC. NEUTROSOPHY, ... ...script from the mathematician, experimental writer and innovative painter Florentin Smarandache, especially because the treated subject was of philo... ...m the mathematician, experimental writer and innovative painter Florentin Smarandache, especially because the treated subject was of philosophy - re... ...ables, odds, paradoxes in creations. It was set up and led by the writer Florentin Smarandache since 1980's, who said: "The goal is to enlargement ... ...s, paradoxes in creations. It was set up and led by the writer Florentin Smarandache since 1980's, who said: "The goal is to enlargement of the art... ...s) have been published, plus 3 national and international anthologies." (Florentin Smarandache) 2.4. Features of Paradoxism (by Florentin Smaranda... ...een published, plus 3 national and international anthologies." (Florentin Smarandache) 2.4. Features of Paradoxism (by Florentin Smarandache) # Ba... ...lish (the American speech of Tomorrow?)... [From the book: NonPoems, by Florentin Smarandache, Xiquan Publishing House, Phoenix, Chicago, 1991, 19...

Read More
 • Cover Image

Fourth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache

...itura ALMAROM Râmnicu-Vâlcea, 2004 2 Coperta: Universul II, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa „Outer-Art”, vol. II, Editura „Con... ...ROM Râmnicu-Vâlcea, 2004 2 Coperta: Universul II, pictur ă de Florentin Smarandache, din cartea sa „Outer-Art”, vol. II, Editura „Conphys” Râm... ...nphys” Râmnicu-Vâlcea, 2002, p.50. Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale SMARANDACHE, FLORENTIN FOURTH INTERNATIONAL ANTHOLOGY ON PARADOXISM/ F... ...cu-Vâlcea, 2002, p.50. Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale SMARANDACHE, FLORENTIN FOURTH INTERNATIONAL ANTHOLOGY ON PARADOXISM/ Florentin Smar... ...RANDACHE, FLORENTIN FOURTH INTERNATIONAL ANTHOLOGY ON PARADOXISM/ Florentin Smarandache – Râmnicu-Vâlcea, ALMAROM, 2004, 296p, 14,8x21cm ISBN ... ...in Smarandache – Râmnicu-Vâlcea, ALMAROM, 2004, 296p, 14,8x21cm ISBN 3 FLORENTIN SMARANDACHE (editor) FOURTH INTERNATION... ...ache – Râmnicu-Vâlcea, ALMAROM, 2004, 296p, 14,8x21cm ISBN 3 FLORENTIN SMARANDACHE (editor) FOURTH INTERNATIONAL ANTHOLO... ... 680 Here are entered works on the literary and artistic movement founded by Florentin Smarandache that is based on the excessive use of contradicti... ...ied by a translation in either English, French, Romanian, or Spanish to: Dr. Florentin Smarandache, University of New Mexico, Gallup, NM 87301, USA...

Read More
 • Cover Image

Ultrapolemici

By: Florentin Smarandache

...IEREA CIP A BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 c... ...BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 cm. Bibliogr... ... Tehnoredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MIC... ...noredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI ... ... - ca un protest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi b... ...rotest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi bazat ă pe ... ...rrier/paradoxisme.html; - în spaniol ă la: http://gallup.unm.edu/~smarandache/paradoxismo.htm O carte electronic ă despre “Paradoxism & Pos... ...înfiin ţat în România în anii 1980, de c ătre scriitorul şi matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “l ărgirea sferei artistice prin elemen... ...e, cuprinzând circa 300 scriitori de pe glob, cu texte în diverse limbi”. (Florentin Smarandache). ...

...erature, art, philosophy, science, based on excessive used of antitheses, parables, odds, paradoxes in creations. It was set up and led by the writer Florentin Smarandache since 1980’s who said: “The goal is to enlargement of theartisti shere through non-artistic elements. But expecially the countertime, counter-sense creation. Also, to experiment.”...

Read More
 • Cover Image

Third International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Collected Papers, Vol. 2

By: Florentin Smarandache

...n the Number Theory .82 -- Contributii la Studiul unor Functii §i Conjecturi in Teoria Numerelor .85 -- "The Function that You Bear its Name" .112 -- Smarandache Type Functions Obtained by Duality .113 -- Func!;ii Analitice .129 -- Funct;ii Prime §i Coprime .137 -- Asupra unor Conjecturi §i Probleme Nerezolvate Referitoare la 0 Funct;ie in Teoria l'\umerelor 138 -- K-Divis...

Read More
 • Cover Image

Cum Am Descoperit America

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

În Exerciţiul Funcţiunii : Haz de Necaz (In the Discharge of One's Duties : Grin and bear)

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

E-N-C-Y-C-L-O-P-O-E-T-R-I-A : Everything is Poetry & Nothing is Poetry (Found and Unfound Literature)

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Florentin's Laws : If Anything Can Go Wrong, Pass it Onto Someone Else!

By: Florentin Smarandache

...Florentin’s Laws are neither Murphy’s (pessimistic) Laws nor Peter’s (optimistic) Laws, but partially pessimistic and partially optimistic, while another part is neutral (ambiguous: neither pessimistic nor optimistic) – as in...

...Florentin’s Laws: To hell with Murphy, deviate! 1. If anything can go wrong, pass it on to someone else! 2. When your team wins, it is thanks to you. If the team looses, it is because of others. 3. Get a reason to award yo...

...Preface: If anything can go wrong, pass it on to someone else! Adventures and Variations in Murphy's Law: 4 What and Why Florentin’s law: 8 Florentin’s Laws: To hell with Murphy, deviate!: 13 Florentin’s Laws: Ignore Peter’s, relax!: 17 Florentin’s Interdisciplinary Laws: 19 More variations in Florentin’s law: 22 Call for Contributions: ba...

Read More
 • Cover Image

Dragă Domnule Rotaru

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Paradossi Distici

By: Florentin Smarandache

...uardia della letteratura, arte e filosofia del secondo millennio....................................................PAGINE: 87 - 92 LA BIOGRAFIA DI FLORENTIN SMARANDACHE.........................................................PAGINE: 93 - 99...

Read More
 • Cover Image

Florentin' Cliches : The Dictator Lifts the State of Emergency with a Crane

By: Florentin Smarandache

...The Florentin's Cliché should be constructed as follows: - Change the figurative language [figure of speech] of a cliché to a literal language; - Or distort the clichés, make them abnormal, deviate their common sense by simple ...

Preface: Changing the Figurative Language to a Literal Language: 4 Florentin’s Clichés: 12

Read More
 • Cover Image

Paradoxism Si Folcor

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Life Strategies Part Three : Theatrical & Non-Novel Strategies

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

Life Strategies Part Two : Literature

By: Florentin Smarandache
Read More
 • Cover Image

În Doi Timpi Si Trei Miscari : Afurisisme

By: Florentin Smarandache
Read More
       
1
|
2
|
3
Records: 1 - 20 of 49 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.