• Cover Image

Enciklopedio de Esperanto (1933)

By: L. Kokeny Kaj V. Bleier

...ENCI LO PEDIO DE ESPE ANTO REDAKTIS : L. KÖKÉNY kaj V . BLEIER LA LINGVO-FAKON: K. KALOCSAY INICIATINTO-ĈEFREDAKTORO : I.... ...ENCI LO PEDIO DE ESPE ANTO REDAKTIS : L. KÖKÉNY kaj V . BLEIER LA LINGVO-FAKON: K. KALOCSAY INICIATINTO-ĈEFREDAKTORO : I. ŜIRJAEV... ...peranto-Asocio, London. Schuck, Fritz, Bremen Ellersiek, Friedrich, Berlin kaj multaj aliaj. ɴ  ʀʟ  “Manko en nia literaturo de informlibro, ... ...en nia literaturo de informlibro, kie Esperantistoj, precipe kursgvidantoj kaj kursanoj, povus senpene kaj rapide trovi koncizajn kaj ĝustajn sciigojn... ...kaj administran laboron de HESL plenumis de 1924-1930 kiel o cista Vilmos Bleier. Jen kelkaj ciferoj pri la evoluo de la du societoj. HES havis en 19... ...reaperis nur en 1931; jam en jan. 1926 fondiĝis la gazeto H Heroldo (Lajos Kokeny), 22 jun.ĉefe laŭ iniciato de deputito Frahwirth H Katolika E Societ... ...zsef Batta, Gy6rgy Toth, Katalin Haman, Ferenc Polgar, Vilmos Bleie:, Bela Bleier, Ferenc Farkas Bela Farkas, Tibor Czitrom, Boriska Szeremi, Andor Gl...

Read More