• Cover Image

Enciklopedio de Esperanto (1933)

By: L. Kokeny Kaj V. Bleier

...ENCI LO PEDIO DE ESPE ANTO REDAKTIS : L. KÖKÉNY kaj V . BLEIER LA LINGVO-FAKON: K. KALOCSAY INICIATINTO-ĈEFREDAKTORO : I.... ...ENCI LO PEDIO DE ESPE ANTO REDAKTIS : L. KÖKÉNY kaj V . BLEIER LA LINGVO-FAKON: K. KALOCSAY INICIATINTO-ĈEFREDAKTORO : I. ŜIRJAEV... ...peranto-Asocio, London. Schuck, Fritz, Bremen Ellersiek, Friedrich, Berlin kaj multaj aliaj. ɴ  ʀʟ  “Manko en nia literaturo de informlibro, ... ...an E gazeton en Usono, La Amerika E-isto, okt. 1906.Verkis prop. broŝuron “Elements of E” , 1906; oni disdonis 100.000 e-rojn. En 1907 verkis lernolib... ...kaj administran laboron de HESL plenumis de 1924-1930 kiel o cista Vilmos Bleier. Jen kelkaj ciferoj pri la evoluo de la du societoj. HES havis en 19... ...reaperis nur en 1931; jam en jan. 1926 fondiĝis la gazeto H Heroldo (Lajos Kokeny), 22 jun.ĉefe laŭ iniciato de deputito Frahwirth H Katolika E Societ... ...JAEV Maeda Tutomu, japano, kemiisto, ano de „ e Institute of Physical and Chemical Research“, Tokyo. Nask. 14 febr. 1895 en Kanazawa-si. E-isto de 19...

Read More