• Cover Image

Enciklopedio de Esperanto (1933)

By: L. Kokeny Kaj V. Bleier

...ENCI LO PEDIO DE ESPE ANTO REDAKTIS : L. KÖKÉNY kaj V . BLEIER LA LINGVO-FAKON: K. KALOCSAY INICIATINTO-ĈEFREDAKTORO : I.... ...ENCI LO PEDIO DE ESPE ANTO REDAKTIS : L. KÖKÉNY kaj V . BLEIER LA LINGVO-FAKON: K. KALOCSAY INICIATINTO-ĈEFREDAKTORO : I. ŜIRJAEV... ...peranto-Asocio, London. Schuck, Fritz, Bremen Ellersiek, Friedrich, Berlin kaj multaj aliaj. ɴ  ʀʟ  “Manko en nia literaturo de informlibro, ... ...kaj administran laboron de HESL plenumis de 1924-1930 kiel o cista Vilmos Bleier. Jen kelkaj ciferoj pri la evoluo de la du societoj. HES havis en 19... ...reaperis nur en 1931; jam en jan. 1926 fondiĝis la gazeto H Heroldo (Lajos Kokeny), 22 jun.ĉefe laŭ iniciato de deputito Frahwirth H Katolika E Societ... ...s dec. 1924. De jan: okt.1925 tiu lasta parto estis nomata: “For beginners young and old” kaj ankaŭ aparte publikigata sub la titolo LJL; de okt. 1925... ...80.) Noël Eugène, franco, militista kuracisto. Nask. 28 marto 1855 en Nan- cy, mortis 8 febr. 1921 en Nancy. Unue militkuracisto en Alĝerio, li paroli...

Read More