Search Results (2 titles)

Searched over 7.2 Billion pages in 0.25 seconds

 
Jude Law (X) Smarandache Collections (X)

       
1
Records: 1 - 2 of 2 - Pages: 
  • Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

... str ăin ătate. 29 Iar operele paradoxi ştilor nu-s încheiate spre a fi judecate la întreaga lor valoare – cum chiar el mi se exprima la telefon.... ...planetei”, editat ă de cunoscutul critic Constantin M. Popa, la Biblioteca Jude ţean ă Dolj. În perioada 1979-1980, colaborasem deja cu poeme la o s... ...t’s revolt against ‘clssicized’ art, and fight for a New Art World Order!”. Judecând dup ă maniera ludic ă-demen ţial ă în care se desf ăşoar ă, în a... ...plângea – sunt unicul fiu -, pân ă când doctorul Grigorescu de la Spitalul Jude ţean Craiova i-a spus c ă hemoragia se porne şte pe cale nervoas ă. ... ...fie afar ă, pentru a r ăsturna P ământul…) Ce sistem de valori aplici când judeci faptele (non)culturale ale celorlal ţi? Insist s ă te întreb – cine...

Read More
  • Cover Image

Fourth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache

...th CONFIDANT Sympathetic software In external hard disc SIN Court of law can overlook Conscience says ‘No’ SILENCE Absence of speech Me... ...anglicii unui nou edificiu, o expedi ţie de extratere ştri români a ajuns în jude ţul Harghita. Membrii expedi ţiei au discutat cu cet ăţenii, ca de... ...ar care se respect ă, Florentin Smarandache cheam ă banalele conven ţii la o Judecat ă de Apoi, dar f ăr ă s ă recurg ă la puerile jocuri de cuvinte... ...clavi, de fiin ţe amorfe, f ăr ă voinţă, f ăr ă sentimente, f ăr ă putere de judecat ă, oameni transforma ţi „într-o ma şin ă cu comand ă numeric ă....

Read More
       
1
Records: 1 - 2 of 2 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.