• Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

... str ăin ătate. 29 Iar operele paradoxi ştilor nu-s încheiate spre a fi judecate la întreaga lor valoare – cum chiar el mi se exprima la telefon.... ...planetei”, editat ă de cunoscutul critic Constantin M. Popa, la Biblioteca Jude ţean ă Dolj. În perioada 1979-1980, colaborasem deja cu poeme la o s... ...t’s revolt against ‘clssicized’ art, and fight for a New Art World Order!”. Judecând dup ă maniera ludic ă-demen ţial ă în care se desf ăşoar ă, în a... ...plângea – sunt unicul fiu -, pân ă când doctorul Grigorescu de la Spitalul Jude ţean Craiova i-a spus c ă hemoragia se porne şte pe cale nervoas ă. ... ...fie afar ă, pentru a r ăsturna P ământul…) Ce sistem de valori aplici când judeci faptele (non)culturale ale celorlal ţi? Insist s ă te întreb – cine...

Read More