• Cover Image

Enciklopedio de Esperanto (1933)

By: L. Kokeny Kaj V. Bleier

.... Polica Ligo. Alberich Jofre (alberiĉĥofre) Sebastiŕ, kataluno, agento de transportoj. Nask. 7 jul. 1897 en Barcelona. E-isto de 1911, prez. kaj ekss... ...bo, Hungara Heroldo, 1930, n-ro 5.) Amades Gelats (ĥelats) Joan, kataluno, publicisto kaj folkloristo. Nask. 23 jul 1890 en Barcelona. Verkoj pri folk... ...Siecle, Le Patriote, La Chconique L' Independance Belge (Bruselo); Le Bien Public, La Flandre Liberale (Gento), k. c. Tiu agado multe vastigis la ideo... ...dintoj de la feminista ES:UDEV . Borel Jean, (ps. J. B.; D. Spero), sviso, publicisto, eldonisto. Nask. 23 aŭg. 1868 en Couvet. Studis diversajn scien... ...inho kaj Goncalves de Rezende, sanktatemaj oratoroj; Dunschee de Abranches publicisto; Manuel Cicero, iama rektoro de la univ. de Rio de Janeiro; Jose... ...de la aŭtoro de la lingvo ... sed iom post iom la amikoj de la nova lingvo transportis la estintan (nun jam ne uzatan) pseŭdonimon de la aŭtoro sur la... ...olo de penca afranksistemo, laŭ kiuĉiu letero ne pli peza ol duonunca estu transportita de kiu ajn loko de Anglujo por unu penco. Kiam lia propono far... ...tajn ĉeĥajn beletristikaĵojn. Fried (frid) Alfred Hermann, aŭstro-germano, publicisto- Nask. 1864, mortis 1921 en Wien. Talenta kaj fervora paci sto;... ...Int. E-Servo, Int. Gazetara Servo. — Int. Federacio de E-istaj Tra k- kaj Transportlaboristoj: Cir- kulero. — Int. Transportlaborista Federacio: Komu...

Read More