• Cover Image

Enciklopedio de Esperanto (1933)

By: L. Kokeny Kaj V. Bleier

...ENCI LO PEDIO DE ESPE ANTO REDAKTIS : L. KÖKÉNY kaj V . BLEIER LA LINGVO-FAKON: K. KALOCSAY INICIATINTO-ĈEFREDAKTORO : I.... ...ENCI LO PEDIO DE ESPE ANTO REDAKTIS : L. KÖKÉNY kaj V . BLEIER LA LINGVO-FAKON: K. KALOCSAY INICIATINTO-ĈEFREDAKTORO : I. ŜIRJAEV... ...peranto-Asocio, London. Schuck, Fritz, Bremen Ellersiek, Friedrich, Berlin kaj multaj aliaj. ɴ  ʀʟ  “Manko en nia literaturo de informlibro, ... .... Polica Ligo. Alberich Jofre (alberiĉĥofre) Sebastiŕ, kataluno, agento de transportoj. Nask. 7 jul. 1897 en Barcelona. E-isto de 1911, prez. kaj ekss... ...bo, Hungara Heroldo, 1930, n-ro 5.) Amades Gelats (ĥelats) Joan, kataluno, publicisto kaj folkloristo. Nask. 23 jul 1890 en Barcelona. Verkoj pri folk... ...Siecle, Le Patriote, La Chconique L' Independance Belge (Bruselo); Le Bien Public, La Flandre Liberale (Gento), k. c. Tiu agado multe vastigis la ideo... ...de la aŭtoro de la lingvo ... sed iom post iom la amikoj de la nova lingvo transportis la estintan (nun jam ne uzatan) pseŭdonimon de la aŭtoro sur la... ...kaj administran laboron de HESL plenumis de 1924-1930 kiel o cista Vilmos Bleier. Jen kelkaj ciferoj pri la evoluo de la du societoj. HES havis en 19... ...reaperis nur en 1931; jam en jan. 1926 fondiĝis la gazeto H Heroldo (Lajos Kokeny), 22 jun.ĉefe laŭ iniciato de deputito Frahwirth H Katolika E Societ...

Read More