Search Results (1,100 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 5.2 seconds

 
Education (X) Authors Community (X) Non Fiction (X)

       
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Records: 61 - 80 of 1,100 - Pages: 
 • Cover Image

Data Recovery E-Book

By: EaseUS

The electric book introduces the construction of hard disk, the theory of data saving, construction of file system, the reasons of data lost and the examples of data recovery in detail. For more information visit http://www.easeus.com...

Read More
 • Cover Image

A Few Good Knots & Bends and Hitches (2nd Edition)

By: Forbes Pettigrew

Knot Booklet with 40+ Clear Knot Drawings with internal links. 2nd Edition.

A small selection of honest Knots, Bends and Hitches, such that our readers may find of use in their travels and wanderings.

Introduction, Basics, Hitches, Fixed Loops, The Noose, Bends, Binders, Stopper Knots, Friction Knots, Slings and Recovery Straps, Lashings and Whipping. ...

Read More
 • Cover Image

Tony on the Moon's Short Story's - The Castle and Stumps : A series of short story's for teenagers and adults, Level 5, Book 7

By: Tony James Moon

This series of reading books is arranged in levels of reading difficulty ranging from 1 to 5. The easiest is level 1, the hardest level 5. All these books are royalty free and can be copied used printed and distributed, acted out in plays etc, etc without any restriction. They are designed to be easily read on a computer and can be printed on standard A4 size paper. There is no bad language or offensive words anywhere in these books....

There are those times when you want to get away right away from everything. You just want to relax, away from people, away from buildings, away from boy scouts doing bob a job, away from everything, away from civilisation, deep into the country. It is when you feel like this you find out quite quickly that such a place does not really exist. It seems impossible to find somewhere that is not near a farm with tractors, or within the sound of a cross country motor race, people riding horses, railways clattering in the distance or some road works building a new bypass. Or those small single engine aeroplanes that just biz round like flies. The one exception to this rule however, is the one and only time you find you have just got a puncture in the front tyre of your tandem bicycle. ...

Read More
 • Cover Image

Catalonian Spanish Grammar

By: Brian Facey

Catalan speaking people have been (and continue to be) important to the development of Spain. However, they also have been (and continue to be) important to the development of the United States of America. In fact, you can learn Catalan (especially if you speak Spanish, French or Italian) and understand more about life in America....

Read More
 • Cover Image

Prácticas en Educación Bilingüe/Plurilingüe

Septiembre 2009 - número 01 E d i c i o n e s l e t r a 2 5 V i l l a t o r o y v i l l a l b a e d i t o r e s I s s n 1 6 8 9 -6 8 9 1 R e v i s t a d e l i b r e d i s t r i b u c i ó n P u b l i c a d a b a j o l i c e n c i a C r e at i v e C o m m o n s 3 . 0...

01 Every Teacher is a Language Teacher - David Marsh 02 Grupos interactivos en un centro bilingüe - Borja Garrido Aguayo 03 The pilgrims' project - Nuria Prieto Díez 04 Portfolio: un paso más allá en CLIL - Elena del Pozo 05 El teatro breve en el aula de idiomas - Encarnación Lucena Solís 06 To clil or not to clil:. Entrevista con Carmen Pérez Vidal Fco. Xabier San Isidro Agrelo 07 Ready made resources for Clil classes - Nina Lauder 08 Recursos en Internet - Manuel F. Lara Garrido...

Read More
 • Cover Image

He Wahi Mooolelo No Batimea Puaaiki, No Wailuku, Maui

By: J. S. Gelina

Olioli na kanaka a pau ke nanaku i na mea kupaianaha. Ina ike kakou i ka hale hou, he hale nunui, ano e, a me ka hanohano loa, olioli ka naau me ka mahalo. Pela no ke ike i ka moku nani, holo, ane e, e like me ka moku ahu, olioli ka naau me ka mahalo. Ina hoi ike kakou i ka aina ino, pilipali, nahelehele, aa, a ua hanaia ua aina la a maikai, ua paa i ka pa, ua mahiia, a ua uliuli i na mea kanu, e like me ke ko, kalo, kulina, uala, kofe, olioli no hoi ka naau ke nana ae. Pela no ke nana ke kanaka i ka hoku welowelo, a me ka hoku lele paha i ka lani; a i ka luapele paha ma ka honua, lelele ka houpo a a mahalo no hoi. No ke Akua mai keia ano o ke kanaka, i mahalo i na mea maikai, ana i ike ai; a o ka ike ana i na hana kupaianaha a ke Akua, ka mea e naauao ai ke kanaka; maopopo malaila ka mana, a me ke akamai, a me ka lokomaikai i e leova, i mahalo ka naau ia ia....

Ua hanau o Puaailiki ma Waikapu ma Maui, he kulanakauhale ma kahi kokoke i Wailuku. Aole akaka lea ka makahiki o kona hanau ana. Ua manao ia i ka makahiki paha o ka Haku 1785. Ua olelo ia ma ka Mooolelo o Hawaii, i kona wa komalii uuku, ua eliia kona lua kupapau e kona makuwahine, a ma-nao oia e hoolei i kana keiki iloko, aka, ua hoo pakeleia ia i kekahi makamaka. No ke Akua kona pakele. Ua akaka lea, ua hanau ia o Puaaiki i ka wa pouli loa. Aoleikeia ke Akua oiaio, ia manawa. Pau loa ko Hawaii poe i ka hoomanakii. He poe makau wale na kanaka. Pau loa na?lii a me na kanaka i ke kulou ilalo imua o na akua pohaku, a me na?kua laau Ua kahinuia na kuahu o ua diamonio i ke koko o kanaka o Hawaii nei. Noiaila, ua maopopo, ua nui ka hewa o na?lii a me kanaka. Ua haumia loa na mea a pau. Ua ike pinepine ia ka pepehi kanaka, a me ka moe kolohe, a me ka aihue, a me ka uumi kamalii, a me na mea ano n pau loa. Aole pau i ka heluia na meauio i hanala, ia manawa. A i ka hiki ana mai o Lono ma, ua inahuahua ka hewa o Hawaii. A i kona make ana ma Kealakekua i ka pepehiia, ua holo na moku o Beritania me ka makau, a ua kapaia ko Hawaii poe he poe ai ...

Read More
 • Cover Image

Enciklopedio de Esperanto (1933)

By: L. Kokeny Kaj V. Bleier
Read More
 • Cover Image

Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası : Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası

By: Qaya Ibad Əliyev

Əliyev Qaya İbad oğlu. Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası.: Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası....

Read More
 • Cover Image

He Wahi Olelo Ao No Ka Piliolelo Hawaii (Some Words about Hawaiian Grammar)

By: Rev. C. M. Hyde

Pauku 1. O ka olelo, oia no na leo a me na hoailona, no ka hoike ana aku i na manao o na kanaka. No kela a me keia lahui kanaka he olelo lahui okoa. He mau olelo lahui lehulehu i ike ia i keia manawa, no lakou he mau papa okoa ekolu. 1. Na olelo kaukahi, e like me ko ka lahui Pake, hookahi mapunaolelo no kela a me keia huaolelo, penei:—Ngi tau man. 2. Na olelo pipili, e like me ka olelo Hawaii, e hoopili ana i na mapunaolelo paha, a i ole, i na huaolelo paha i na huaolelo kumu, e hoololi ana i na manao, me ka hoololi ole ana i ke ano ike o na huaolelo, penei:—Huaolelo, hoololi, hoololi ana, &c. 3. Na olelo hoololi, e like me ka olelo Enelani, penei: I come: Ke hele mai nei au. I came: Ua hele mai nei au. I received your friend's letters. Ua loaa ia?u na leta o kou hoaloha. Pauku 2. He wahi olelo kaka ma ka olelo Ha- waii no na?lii paha e huna ai ko lakou manao maoli. He mau olelo kapakapa no hoi: aole nae e noonooia ai ma keia palapala, o ka olelo noeau kupono wale no....

Read More
 • Cover Image

He Kuhikuhi O Ke Kanaka Hawaii (A Guide for Hawaiians)

By: J. W. H. Kauwahi

O ka agreement, oia ka Olelo Ae like, i hanaia a i hoo-holoia mawaena o na kanaka elua, a he lehulehu paha, no na mea a pau a laua, a o lakou paha i ae pu ai e hana. I ka manawa e palapala ai i olelo ae like mawaena o na aoao elua, he mea pono e hooopaa ia maloko o ka palapala na kumu nui, a me na mea a pau i ae like ia, a e kakau inoa ia hoi e na aoao elua nana ia olelo, a me na hoike pu no hoi; a nolaila i kapaia?i kela, he olelo ae like. O na kuinu manao, a ine na mea a pau e hanaia maloko o ka olelo ae like, e kakau pono ia a e hoopaa ia me ka ae like o na aoao elua ma ka palapala, a e hookaawale ia nae na olelo a kekahi aoao a me kekahi aoao i hoohiki ai, i mea e poina ole ai; aole oia wale no, no ka mea, ina he hoopaa-paa e kupu mai iwaena o na aoao hana ae like, o na mea i kakau pono ia a paa iloko o ka palapala ke kumu e hooluolu ai i kekahi aoao, mamuli o ka hoomaopopo ana o na hoike i na mea i hana mua ia ma ka ae like ana; no ka mea, ma na kanawai, o na olelo ae like a pau i kakauia ma ka pala-pala, a hookomo ole ia na kumu nui o ka ae like ana, a kakau ole ia hoi na inoa malalo e na aoao nana i ae like, a i kauoha, e p...

He olelo ae like keia no ka hana ana a me ke kukulu ana i ka hale, i hanaia i keia la umi o Ianuari, M. H. hookahi tausani ewalu haneri a me kanalima kumamaono, mawaena o Lola Haleakala no Kapalama, Oahu, ma ka aoao mua, a me Laakea no Honolulu, Oahu, ma ka aoao elua, a eia na olelo a laua i ae like ai; o ka mea nona ka aoao elua i hoikeia maluna, ke hoopaa nei oia, a ke ae aku nei me ka mea nona ka aoao mua i oleloia maluna, e hana no oia, a e kapili pono, a e hana a paa, a hoopau pono i ka hana, me ka paa pono, a e hana hoi i keia e like me ka hana akamai ana, a e kukulu hoi i elua hale laau, maloko o ka pahale ma Honolulu ma ke kihi o na alanui Alii a me alanui Rikeke, a e pili pu ana me ka pa o na mea Hanohano A. Paki a me M. Kekuanaoa, a i kupono hoi ka hana ana i ka paa, a kulu ole, me ka hana ana me ke ano hoopono, a maikai hoi, me ka hoohalike loa ana me ke kumu hoohalike, a me ke ano o ka hale, a me ka hana i kahaia, a i hoomoakakaia, a ua hui pu ia hoi me keia, a e paa pono hoi me ka maikai ma ka la umi o Iune e hiki mai ana. A o ka mea nona ka aoao mua i oleloia maluna, ke hoopaa nei oia, me ka ae aku, e uku pono aku no o...

Read More
 • Cover Image

A Guide to the Scrum Body of Knowledge : SBOK Guide

By: Tridibesh Satpathy, Editor

A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) provides guidelines for the successful implementation of Scrum—the most popular Agile product development and project delivery methodology. Scrum, as defined in the SBOK™ Guide, is a framework which is applicable to portfolios, programs, or projects of any size or complexity; and may be applied effectively in any industry to create a product, service, or other result. The SBOK™ Guide was developed as a standard guide for organizations and professionals who want to implement Scrum, as well as those already doing so who want to make needed improvements to their processes. It is intended for use as a reference and knowledge guide by both experienced Scrum and other product or service development practitioners, as well as by persons with no prior experience or knowledge of Scrum or any other project delivery methodology. ...

Read More
 • Cover Image

Elogio Del Dottor Ciro Pollini

By: Paolo Libanti
Read More
 • Cover Image

English Self-Learning Book : സ്വന്തമായും സ്വകാര്യമായും ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനം

By: Ms. Ved from Victoria Institutions, Performer; Ashwina & Varuna

Learn English without wasting time on Grammar. വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ച് സമയം പാഴാക്കാതെ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം. പൂർണ്ണമായ ഓഡിയോ സൌജന്യമായി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഈ പുസ്തകത്തിലെ പഠനം വീഡിയോ ആയും കാണാവുന്നതാണ്....

Read More
 • Cover Image

Kaua Kuloko 1895

By: Robert W. Wilikoki

He halekuai keia i kamaaina i ka lehulehu a me na poe a pau, a e loaa no na Lako Laau Lapaau helu ekahi, malalo o ke O na la maka kanaka me Kulaia. Ke kono ia aku nei oe e kipa mai a makaikai i ko makou nei hale, a e hoohauoli ia no oe ma ia mea....

Uo-ia i ka Puuwai a na- Hoakaka,—Ua loaa mai keia mele ia makou, mai na koa Hawaii ponoi mai o ka mahele Leahi, oiai lakou ma ke alahele nake iloko o ka ululaau ooi o ka lanatana no na awawa o Palolo me Manoa, a ma ke awawa o ka inoa hope, i hoao ai lakou e kupaa i ka iho makawalu mat o ka poka a hiki i ke auhee ana....

Read More
 • Cover Image

Elogio Funebre Del Nobile Nigolo Da-Rio

By: Abb. Lodovico Menin
Read More
 • Cover Image

First Book in Hawaiian

By: Marc Atcherly

The Legislature of the Territory of Hawaii in the session of 1923 passed Act 243, entitled “an act to provide for the preparation and publication of a school text book in the Hawaiian language. ” In pursuance of this act, Governor Lawrence M. Judd arranged with the Hawaiian Board of Missions for the publication of the manuscript which had been prepared by Mrs. Mary H. Atcherley. Other docuíments had been submitted, but it was felt that Mrs. Atcherley’s contribution was better fitted for the purpose than similar studies. It is intended that this First Book in Hawaiian shall be used in the junior high schools and high schools throughout the Territory, but it is hoped that other schools will make use of this material in acquiring a knowledge of the Hawaiian language. Grateful acknowledgment is hereby made not only of the material submitted by Mrs. Atcherley but also suggestions from a similar work by Messrs. John Wise and F. E. Midkiff, of the Kamehameha Schools, and the work of the late Professor W. D. Alexander entitled, “A Short Synopsis of the Most Essential Points in Hawaiian Grammar. ”...

Language is used to express ideas. A Sentence is the full expression of a single idea. A Language is learned by memorizing a number of Sentences and acquiring a vocabulary of some hundreds of words. Now, since a Sentence is composed of words, and words are “parts off speech,” and their proper arrangement constitutes a Sentence, Grammar must be included in any complete System of Instruction. Consequently, the plan here adopted is the simultaneous teaching of Words, Sentences, and Grammar. The Grammar also serves as an adequate guide to the kind of Sentence most suitable to each lesson. Seeing that the mere relative position of words in a sentence may alter its meaning without any change in the words themselves, Grammar becomes a very necessary part of the System. Vocabulary No one can hope to learn language without acquiring a proper vocabulary of words. The fewer inflections in a language, the smaller the vocabulary necessary. After the first lesson, the selection of words for the Vocabularies and Sentences has been confined to those Nouns, Verbs, and Adjectives in common, everyday use. As to the Prepositions, Pronouns, Ad...

Lesson 1 - The Alphabet. Pronunciation. Gutteral Break: it alters the meaning. Examples of Vowels forming words -- 7-19 -- Lesson 1 - The Article. Definite and Indefinite. Examples. Syntax -- 20-21 -- Lesson 3 - The Adjective. Classification. Comparison. Adjective as a Noun, and the Noun as an Adjective. Participles -- 22-23 -- Lesson 4 -The Noun, Gender, Number, Case. Declension. Syntax -- 23-26 -- Lesson 5 - The Personal Pronoun. Table of. Declension -- 27-31 -- Lesson 6 - Demonstrative, Interrogative, and Indefinite Pronouns, and Adjective Pronouns -- 31-32 -- Lesson 7 - Words and Sentences referring to Lesson 6 -- 33-34 -- Lesson 8 - Prepositions. List of common forms. Nouns taking “a” before them. Use of “ko”, “ka”. Use of “no”, “na” -- 34-36 -- Lesson 9 - Prepositions continued. Uses of “i”, “ia”, “io”. Uses of “ma”, “mat”, “me”, and “e” -- 37-39 -- Lesson 10 - Compound Preposition-Adverbs. List of. Meaning of -- 39-40 -- Lesson 11 - The Verb. Classification. Verbal Directives. Mood and Tense. Verbal Adjuncts. Conjugation -- 41-46 -- Lesson 12 - Use of Tense Signs. The particles “ana” and “no”. Mor...

Read More
 • Cover Image

Documents Relating to the Restoration of the Sandwich Islands Flag

By: Richard Thomas

This book contains a collection of documents relating to the restoration of the Sandwich Islands flag.

Read More
 • Cover Image

Costa Rica: Viaje a la utopía : Diario de viaje y entrevistas alrededor de la educación y las tecnologías

By: Benjamin Casadiego Cabrales

El libro es un viaje a través del Programa de Informática Educativa de la Fundación Omar Dengo en Costa Rica. Desde esta perspectiva de libro viajero y por lo tanto asequible a múltiples miradas, el documento nos abre una ventana para acercarnos al sentido profundo de un proyecto que, revisado con atención, puede dar claves importantes para nuestros trabajos locales y regionales....

“Invertir recursos en la educación en lugar de un ejercito, crear, en el pasado, una orquesta sinfónica cuando no había ni tractores para arar la tierra, son decisiones contra-intuitivas que toma Costa Rica a lo largo de su historia.”...

Presentación………………………………………………… 7 Agradecimientos……………………………………………. 8 Primer cuaderno: Apuntes en el mapa ……………………………………………….. 9 Los comienzos del viaje: educación y sociedad…………. 10 Los inicios del proyecto de Informática Educativa…......... 13 Las historias multiculturales de Port Limón………………. 14 Una escuela en la comunidad Bribri…………………...…. 17 El Cahuita Computer Center………………………………. 19 Los primeros borradores de un proyecto…………..…….. 21 La mirada actual: quince años después……….………… 22 La vida en la casa y en el colegio……………………...…. 27 Las rutas de la utopía…………………………………….… 31 Noticias desde Colombia………………………..…………. 32 Los caminos del volcán Poas……………...……………… 33 Una escuela Boruca……………………………………..…. 36 ¿Leemos más con las tecnologías?................................. 36 El proyecto World Links: escuelas conectadas en el mundo……………………….. 38 Aulas de aprendizaje por proyectos…………………….... 40 Conversación en Sarchí…………………………………… 45 Segundo cuaderno: La ruta del Congreso Infantil……………………..…………….. 49 La ruta del congreso infantil…………………………………50 Tejidos y antesalas del Congreso………………………....

Read More
 • Cover Image

Caracoli : Los Caminos de Libro

By: Benjamin Casadiego Cabrales

Desde la indagación por la experiencia del leer, para entender la pertinencia de un programa y la calidad real de éste, hemos puesto énfasis, menos en lo que dicen los índices de lectura y más en esos lectores que acuden a la biblioteca, que llevan libros para sus casas y llaman a los demás a leer; hemos preguntado por lo que hace una profesora con un libro, lo que hace un estudiante con su libro y lo que un libro hace con ellos desde que sus páginas son desplegadas. ¿Por qué leen los que leen? ...

Si moramos, como hombres, en el habla, si nuestra esencia es el habla, ¿qué pasa cuando ésta no nos es permitida, cuando es defectuosa o no pertenece al territorio de los hablantes?...

Presentación 5 Introducción 7 Capítulo 1 Libros que se expanden 21 Capítulo 2 Lectores y ciudadanía 35 Capítulo 3 Libros y escuela 45 Capítulo 4 Nos vemos en la biblioteca 59 Capítulo 5 Escuela de promotores de lectura comunitarios 71 Bibliografía83 Capítulo 6 Crónicas de lectores en el Cesar 85 Capítulo 7 Escrito en las márgenes 235 ...

Read More
 • Cover Image

He Moolelo Hooniua Puuwai No Olando Kaaka (A Heart Stirring Tale of Orlando Kaaka)

By: W. D. Alexander, Jr

Aia ma kekahi la malie lailai o ka malama o Mei, iloko boi o ke kan kupulau, e ku ana he kanaka opio a ui lua ole ma ka aoao akau o ua muliwai la o James, ma kahi he kanakolukumamalima mile mauka aku o ke kulanakauhale. Ma keia wahi a keia opio e ku nei, he wahi ponaha malaelae uuku wale no keia, oiai, ua nee papa. ka ululaau mao a maanei o ia wahi a kiei i ka muliwai. O ka opio e ku nei, me he la aole paha i kaupono aku kona mau makahiki i ka iwakalua, aka, iloko no nae o ia mau makahiki pokole ua lawa ia no ka hoolawa ana i kona mau io huki me na haawina o ka ikaika a me ka eleu. He helehelena kona i ane like loa me ko ke kaikamahine, ka palupalu o ka nanaina, me kona lauoho lelo loloa apiipii e kuwelu ana ma kona mau kipoohiwi, aka, o kona oiwi kino nae ua hoike mai i ka ikaika lua ole o kona mau lala. E ku ana oia malalo o kekahi wahi kumulaau uuku, me ka pu raifela ma kona aoao, a e momoe ana ma kahi koke i kona mau kapuai wawae he elua mau ilio hahai holoholona nunui a maikai lua ole ke nana aku, O ka aahu o ke kanaka opio, he aahu i maa i na kanaka hahai holoholona o ia mau la. He papale kapu lole ma kona poo, a he palule i h...

Read More
       
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Records: 61 - 80 of 1,100 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.