World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article
 

Cabinet of the Philippines

This article is part of a series on the
politics and government of
the Philippines

The Cabinet of the Philippines (Filipino: Gabinete ng Pilipinas, usually referred to as the Cabinet or Filipino: Gabinete) consists of the heads of the largest part of the executive branch of the national government of the Philippines. Currently, it includes the secretaries of 19 executive departments and the heads of other several other minor agencies and offices that are subordinate to the President of the Philippines.

The Cabinet secretaries are tasked to advise the President on the different affairs of the state like agriculture, budget, finance, education, social welfare, national defense, foreign policy, and the like.

They are nominated by the President and then presented to the Commission on Appointments, a body of the Congress of the Philippines that confirms all appointments made by the head of state, for confirmation or rejection. If the presidential appointees are approved, they are sworn into office, receive the title "Secretary," and begin to function their duties.

Contents

 • Constitutional and legal basis 1
  • Appointment 1.1
 • Cabinet and Cabinet-level officials 2
  • Departments of the Philippine Government 2.1
  • Officials with Cabinet-level rank 2.2
 • History 3
  • First Republic 3.1
   • Philippine Islands 3.1.1
  • Commonwealth of the Philippines 3.2
  • Philippine Executive Commission 3.3
  • War Cabinet of the Commonwealth 3.4
  • Second Republic 3.5
  • Restoration of the Commonwealth 3.6
  • Third Republic 3.7
  • Fourth Republic 3.8
  • Fifth Republic 3.9
 • List of Cabinet of the Presidents 4
 • See also 5
 • Notes 6
 • References 7
 • External links 8

Constitutional and legal basis

Appointment

Article 7, Section 16 of the Constitution of the Philippines says that the President

Cabinet and Cabinet-level officials

The men and women listed below form the cabinet and are the heads of the executive departments of the Philippines. They are listed in the order of precedence established by the government.[1]

Departments of the Philippine Government

All departments are listed by their present-day name with their English names on top and Filipino names at the bottom.

Department Acronym Office Incumbent in Office since

Department of Foreign Affairs
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas
DFA (KUP) Secretary of Foreign Affairs
Kalihim ng Ugnayang Panlabas
Albert del Rosario February 23, 2011

Executive Office
Tanggapan ng Kalihim Tagapagpaganap
EO (TKT) Executive Secretary
Kalihim Tagapagpaganap
Paquito N. Ochoa, Jr. June 30, 2010

Office of the Presidential Spokesperson
Tanggapan ng Tagapagsalita ng Pangulo
OPS (TTP) Presidential Spokesperson
Tagapagsalita ng Pangulo
Edwin Lacierda June 30, 2010

Department of Finance
Kagawaran ng Pananalapi
DOF (KNP) Secretary of Finance
Kalihim ng Pananalapi
Cesar Purisima June 30, 2010

Department of Justice
Kagawaran ng Katarungan
DOJ (KNKT) Secretary of Justice
Kalihim ng Katarungan
Leila M. de Lima June 30, 2010

Department of the Interior and Local Government
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal
DILG (KIPL) Secretary of the Interior and Local Government
Kalihim ng Interyor at Pamahalaang Lokal
Mel Senen Sarmiento September 14, 2015

Department of Health
Kagawaran ng Kalusugan
DOH (KNKL) Secretary of Health
Kalihim ng Kalusugan
Janette Garin November 4, 2014

Department of Agriculture
Kagawaran ng Pagsasaka
DA (KPS) Secretary of Agriculture
Kalihim ng Pagsasaka
Proceso J. Alcala June 30, 2010

Department of Public Works and Highways
Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan
DPWH (KPBL) Secretary of Public Works and Highways
Kalihim ng Pagawaing Bayan at Lansangan
Rogelio Singson June 30, 2010

Department of Transportation and Communications
Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon
DOTC (KNTK) Secretary of Transportation and Communications
Kalihim ng Transportasyon at Komunikasyon
Joseph Emilio A. Abaya October 18, 2012

Department of Education
Kagawaran ng Edukasyon
DepEd (KEd) Secretary of Education
Kalihim ng Edukasyon
Armin Luistro June 30, 2010

Department of Social Welfare and Development
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad
DSWD (KKPP) Secretary of Social Welfare and Development
Kalihim ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad
Corazon Juliano-Soliman June 30, 2010

Department of Labor and Employment
Kagawaran ng Paggawa at Empleyo
DOLE (KNPE) Secretary of Labor and Employment
Kalihim ng Paggawa at Empleyo
Rosalinda D. Baldoz June 30, 2010

Department of Budget and Management
Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala
DBM (KPP) Secretary of Budget and Management
Kalihim ng Pagbabadyet at Pamamahala
Florencio Abad June 30, 2010

Department of National Defense
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa
DND (KTP) Secretary of National Defense
Kalihim ng Tanggulang Pambansa
Voltaire Gazmin June 30, 2010

Department of Science and Technology
Kagawaran ng Agham at Teknolohiya
DOST (KNAT) Secretary of Science and Technology
Kalihim ng Agham at Teknolohiya
Engr. Mario Montejo June 30, 2010

Department of Agrarian Reform
Kagawaran ng Repormang Pansakahan
DAR (KRP) Secretary of Agrarian Reform
Kalihim ng Repormang Pansakahan
Virgilio R. de los Reyes June 30, 2010

Department of Tourism
Kagawaran ng Turismo
DOT (KNT) Secretary of Tourism
Kalihim ng Turismo
Ramon R. Jimenez, Jr. September 2, 2011

Department of Trade and Industry
Kagawaran ng Kalakalan at Industriya
DTI (KKI) Secretary of Trade and Industry
Kalihim ng Kalakalan at Industriya
Gregory L. Domingo June 30, 2010

Department of Environment and Natural Resources
Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan
DENR (KKLK) Secretary of Environment and Natural Resources
Kalihim ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan
Ramon Paje June 30, 2010

Department of Energy
Kagawaran ng Enerhiya
DOE (KEn) Secretary of Energy
Kalihim ng Enerhiya
Carlos Jericho L. Petilla November 5, 2012

Commission on Higher Education
Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon
CHED (KLME) Chairperson of the Commission on Higher Education
Tagapangulo ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon
Patricia Licuanan July 21, 2003

Officials with Cabinet-level rank

Some officials have cabinet-level rank, but are not Secretaries of Executive Departments, meaning those people are permitted to attend Cabinet meetings for special purposes. They are the following:

Department Acronym Office Incumbent in Office since

Office of the Vice President
Tanggapan ng Pangalawang Pangulo
OVP (TPP) Vice President
Pangalawang Pangulo
Jejomar C. Binay June 30, 2010

Housing and Urban Development Coordinating Council
Sangguniang Pang-koordinasyon sa Pabahay at Pambayang Pagpapaunlad
HUDCC (SPPPP) Chairman of the Housing and Urban Development Coordinating Council
Tagapangulo ng Sangguniang Pang-koordinasyon sa Pabahay at Pambayang Pagpapaunlad
Vacant June 22, 2015

National Economic and Development Authority
Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad
NEDA (PPKP) Director-General of the National Economic and Development Authority
Direktor-Heneral ng Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad
Arsenio M. Balisacan May 13, 2012

Presidential Communications Development and Strategic Planning Office
Pampanguluhang Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Komunikasyon at Pagpaplanong Estratehiko
PCDSPO (PTPKPE) Secretary of the Presidential Communications Development and Strategic Planning Office
Kalihim ng Pampanguluhang Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Komunikasyon at Pagpaplanong Estratehiko
Manuel L. Quezon III January 1, 2014

Presidential Communications Operations Office
Pampanguluhang Tanggapan sa Pagpapatakbo ng Komunikasyon
PCOO (PTPK) Secretary of the Presidential Communications Operations Office
Kalihim ng Pampanguluhang Tanggapan sa Pagpapatakbo ng Komunikasyon
Herminio B. Coloma, Jr. July 30, 2010

National Security Council
Pambansang Sangguniang Panseguridad
NSC (PSP) National Security Adviser
Tagapayo sa Pambansang Seguridad
Cesar P. Garcia, Jr. July 9, 2010

Office of the Cabinet Secretary
Tanggapan ng Kalihim ng Gabinete[2]
OCS (TKG) Cabinet Secretary
Kalihim ng Gabinete
Jose Rene D. Almendras November 5, 2012

Presidential Management Staff
Pamunuan ng Pampanguluhang Pamamahala
PMS (PNPP) Head of the Presidential Management Staff
Pinuno ng Pampanguluhang Pamamahala
Julia Andrea R. Abad June 30, 2010
Office of the Chief Presidential Legal Counsel
Tanggapan ng Punong Tagapayo ng Pangulo sa Batas
OCPLC (TPTPB) Chief Presidential Legal Counsel
Punong Tagapayo ng Pangulo sa Batas
Eduardo V. De Mesa June 30, 2010

Metropolitan Manila Development Authority
Pangasiwaan sa Pagpapaunlad ng Kalakhang Maynila
MMDA (PPKM) Chairman of the Metropolitan Manila Development Authority
Tagapangulo ng Pangasiwaan sa Pagpapaunlad ng Kalakhang Maynila
Francis N. Tolentino June 30, 2010

National Commission on Muslim Filipinos
Pambansang Komisyon sa mga Pilipinong Muslim
NCMF(PKLK) Secretary of the National Commission on Muslim Filipinos
Tagapangulo ng Pambansang Komisyon sa mga Pilipinong Muslim
Mehol K. Sadain April 15, 2012

Commission on Filipinos Overseas
Komisyon para sa mga Filipino sa Ibayong Dagat
CFO(KPID) Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas
Tagapangulo ng Komisyon para sa mga Filipino sa Ibayong Dagat
Imelda M. Nicolas November 5, 2010

Mindanao Development Authority
Pangasiwaan sa Pagpapaunlad ng Mindanao
MinDA (PPM) Chairman of the Mindanao Development Authority
Tagapangulo ng Pangasiwaan sa Pagpapaunlad ng Mindanao
Luwalhati R. Antonino September 15, 2010

National Anti-Poverty Commission
Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan
NAPC (PKLK) Lead Convenor of the National Anti-Poverty Commission
Punong Tagapagtanghal ng Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan
Jose Eliseo M. Rocamora September 20, 2010

Office of the Presidential Adviser on the Peace Process
Tanggapan ng Tagapayo ng Pangulo para sa Prosesong Pangkapayapaan
OPAPP (TTPPP) Presidential Adviser on the Peace Process
Tagapayo ng Pangulo para sa Prosesong Pangkapayapaan
Teresita Quintos-Deles June 30, 2010

Presidential Legislative Liaison Office
Tanggapan ng Tagapamagitan ng Pangulo sa Lehislatura
PLLO (TTPL) Head of the Presidential Legislative Liaison Office
Pinuno ng Tanggapan ng Tagapamagitan ng Pangulo sa Lehislatura
Manuel N. Mamba February 20, 2012
Office of the Political Adviser
Tanggapan ng Tagapayong Pulitikal
OPA (TTP) Political Adviser
Tagapayong Pulitikal
Ronaldo M. Llamas January 17, 2011

History

The foundation date of various departments vary, depending on whether their origin can be traced to the First Republic or during the American era. The listing of cabinet officials is particularly complicated during World War II, when there were two governments, the Commonwealth of the Philippines first in unoccupied areas and then in exile, and the various governments established by the Japanese.

First Republic

Until the Tejeros Convention in 1897, government functions were conducted by the Katipunan. The convention decided to replace the Katipunan with a provisional revolutionary government. This was in turn replaced by the Biak na Bato Republic which in turn was disbanded because of the Pact of Biak na Bato. The Revolutionary movement was then led in exile by the Hong Kong Junta. The Revolution resumed in May, 1898 and resulted in what is officially considered the first actual (in contrast to provisional or preparatory) government, that of the First Republic. Constitution of the First Republic explicitly stated the government ministries to be formed.

Mabini Cabinet (January 21, 1899 - May 7, 1899)

 • Apolinario Mabini - Foreign Affairs, Prime Minister.
 • Mariano Trias - Finance
 • Teodoro Sandico - Interior
 • Baldomero Aguinaldo - War
 • Gracio Gonzaga - Welfare

Paterno Cabinet (May 7, 1899 - November 13, 1899)

 • Pedro Paterno - Prime Minister
 • Leon Ma. Guerrero - Agriculture, Industry and Commerce
 • Hugo Ilagan - Finance
 • Felipe Buencamino - Foreign Affairs
 • Severino de las Alas - Interior
 • Aguedo Velarde - Public Instruction
 • Maximo Paterno - Public Works and Communications
 • Mariano Trias - War

Philippine Islands

Under the Philippine Commission, and then after the Philippine Legislature established a bicameral legislature, the American colonial government established cabinet offices appointed by the Governor-General of the Philippines, that continued up to the Commonwealth of the Philippines. The Executive power was wielded by the Governor-General of the Philippines. Among cabinet officials, Filipinos and Americans held various posts, except for that of Secretary of Public Instruction, which was reserved for an American, specifically, the Vice Governor-General.

Commonwealth of the Philippines

With autonomy achieved, the President of the Philippines appointed the cabinet members.

Philippine Executive Commission

Established in response to a directive from the Imperial Japanese Army, the Philippine Executive Commission assumed administrative responsibility over government in Japanese-occupied areas of the country.

War Cabinet of the Commonwealth

The existence of war resulted in the consolidation of cabinet portfolios and the formation of a war cabinet. The war cabinet system was reorganized several times.

Second Republic

The Second Republic replaced the Philippine Executive Commission. Cabinet officials gave up the title of commissioners and became known as ministers.

Restoration of the Commonwealth

The Commonwealth of the Philippines was restored on Philippine soil in October, 1944, and formally restored in terms of its authority in February, 1945.

Third Republic

After recognition of Philippine Independence in 1946 by the United States, the former Commonwealth now as a Republic under the 1935 Constitution continues its function stated therein until 1972 when Marcos declared Martial Law and wielded dictatorial rule.

Fourth Republic

In 1978, under the 1973 Constitution, the departments were renamed into ministries. The 1973 Constitution originally set up a Parliamentary Form of governance, but this was amended before its full implementation into a Semi-presidential Form of government under Marcos' dictatorial will. In 1981, Martial Law was lifted, the regular Parliament convenes with Cesar Virata being voted Prime Minister and as well as Finance Minister.

Fifth Republic

Under her revolutionary powers, President Corazon Aquino abolished the system of government ministries and restored the department system. With the ratification of the 1987 Constitution, this change became permanent.

List of Cabinet of the Presidents

See also

Notes

References

 1. ^ The Cabinet,  
 2. ^ Division of Labor: Presidential Management Staff, Executive Office, and Office of the Cabinet Secretary,  

External links

 • Official site of the President's Cabinet
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.