Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Muğlaklıktan Berraklığa - From Ambiguity to Clarity, Volume 1

By KAFKASYALI, Muhammet , Savaş

Click here to view

Book Id: WPLBN0004450882
Format Type: PDF eBook:
File Size: 12.42 MB
Reproduction Date: 6/24/2016

Title: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Muğlaklıktan Berraklığa - From Ambiguity to Clarity, Volume 1  
Author: KAFKASYALI, Muhammet , Savaş
Volume: Volume 1
Language: Turkish
Subject: Non Fiction, Religion, Islam
Collections: Authors Community, Islam
Historic
Publication Date:
2016
Publisher: Tika Yayınları
Member Page: Online Bilgi

Citation

APA MLA Chicago

Savaş Kafkasyaliitor, B. M. (Ed.). (2016). Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Muğlaklıktan Berraklığa - From Ambiguity to Clarity, Volume 1. Retrieved from http://self.gutenberg.org/


Description
Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır.

Table of Contents
Sunuş / Halil İnalcık Presentation / Halil İnalcık Sunuş / Kemal H. Karpat 13 Presentation / Kemal H. Karpat 17 Önsöz / Muhammet Savaş Kafkasyalı 21 Preface / Muhammet Savaş Kafkasyalı 25 Uluslararası İlişkilerin Haddini Belirlemek Muhammet Savaş Kafkasyalı 29 Determining the Limits of International Relations Muhammet Savaş Kafkasyalı 49 Ahlâk Morality Aliya İzzetbegoviç 69 Balkanlar’da İslâm Islam in the Balkans Kemal Karpat 93 Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğu’na From Stefan Duşan to the Ottoman Empire Halil İnalcık .129 Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku Ethics and Law of Co-existence Mehmet Görmez 175 Uluslararasi İlişkilerde Ahlaki Boyut Ethical Dimension in IR Theory Muhammet Faruk Çakır 191 “They” – The Problem of the Contemporary Politics “Onlar” – Güncel Siyasetin Sorunu Lyutvi Mestan 219 Doğu Batı Ortaçağ ve Modernlik Arasında Çokkültürlülük Multiculturalism between East West Middle Ages and Modernity Mehmet Paçacı .237 The Age of Tolerance Hoşgörü Çağı Ferid Muhic 261 Türkiye ve Balkanlar: Varoluşun ve İnşanın Karşılıklı İzdüşümleri Turkey and the Balkans: Mutual Projection of Existence and Construction Şaban Çalış 289 Balkanları Ortaklaştırılmış Bir Coğrafya ve Değerler Üzerinden Yeniden Düşünmek Rethinking about the Balkans in terms of a Commonized Geography and Values Kudret Bülbül 331 Balkanlar’da Üç Dinin Etkileşimi: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet The Interaction of Three Religions in the Balkans: Judaism, Christianity and Islam Kadir Albayrak 351 Islamophobia and its Long Tradition in the Media Coverage İslâmofobi ve Onun Medya Kapsamındaki Uzun Geleneği Sabine Schıffer 397 Bir Arada Yaşama Felsefesi ve Balkanlar Örneğinde bir Öneri The Philosophy of Coexistence and a Proposal for an Example Balkans Musa Kazım Arıcan Balkanlarda ‘İslâm ve Toplumsal Değişim’e Giriş An Introduction to ‘Islam and Social Change’ in the Balkans Ejder Okumuş Balkanlarda Çokkültürlülük: Teorik Yönler, Örnekler ve Eleştiri Multiculturalism in the Balkans: Theoretical Aspects, Examples and Criticism Dimitar Atanassov İslâm’ın Balkanlar’da Birlikte Yaşamaya Katkısı Contribution of Islam to Coexistence in the Balkans İsmail Çalışkan Sociological Picture: Between Belief, Indifference and Disbelief Sosyolojik Bir Portre: İnanç, İlgisizlik ve İnansızlık Mariya Serafimova Ulama (Scholars) as Members of Urban Community Kentsel Topluluğun Üyeleri Olarak Ulema Kerima Filan The Case of Slovenia: Top-Down Islamophobia Yukarıdan Aşağıya İslâmofobi: Slovenya Örneği Srečo Dragoš The Concept of Zakah from a European Law Researcher’s Perspective Bir Avrupalı Hukuk Araştırmacısının Perspektifinden Zekat Kavramı Orsolya Falus

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.