Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Vakti Azizden Vakti Zelalete / From Times of Glory to Times of Humility, Volume 4

By KAFKASYALI, Muhammet , Savaş

Click here to view

Book Id: WPLBN0004450884
Format Type: PDF eBook:
File Size: 8.33 MB
Reproduction Date: 6/24/2016

Title: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Vakti Azizden Vakti Zelalete / From Times of Glory to Times of Humility, Volume 4  
Author: KAFKASYALI, Muhammet , Savaş
Volume: Volume 4
Language: Turkish
Subject: Non Fiction, Religion, Islam
Collections: Islam, Authors Community, Management, Economy, Most Popular Books in China, Science, Education
Historic
Publication Date:
2016
Publisher: Tika Yayınları
Member Page: Online Bilgi

Citation

APA MLA Chicago

Savaş Kafkasyaliitor, B. M. (Ed.). (2016). Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Vakti Azizden Vakti Zelalete / From Times of Glory to Times of Humility, Volume 4. Retrieved from http://self.gutenberg.org/


Description
Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır.

Table of Contents
The Post-Ottoman Balkans as a Foreign Country Yabancı Ülke Olarak Osmanlı Sonrası Balkanlar Božidar Jezernik 9 Bosnian Muslims and Their Educational Dillemas in the Austro-Hungarian Period (1878-1918) Bosnalı Müslümanlar ve Avusturya Macaristan Dönemindeki Eğitim İkilemleri (1878-1918) Enes Karic 31 Selanik’te Osmanlı Hâkimiyetinin Son Dönemi Eğitim ve Kültür Hareketleri (1878-1912) Educational and Cultural Movements in Thessaloniki in the Last Period of the Ottoman Reign (1878-1912) Aygün Attar 57 Batı Trakya Müslüman Türklerinin İnsan Hakları Mücadelesi Salih Akdemir 75 Üsküp’teki İslâmî Kimliğin Yok Edilmesi The Destruction of the Islamic Identity in Skopje Adnan İsmaili 81 Para, İktidar ve İncil: Amerika, Osmanlı ve Balkanlar Money, Power and the Bible: America, the Ottoman Empire and the Balkans Emrah Şahin 101 Islam as a Factor of Political Identities in Former Yugoslavia Eski Yugoslavya’da Siyasi Kimlik Unsuru Olarak İslam Miroljub Jevtic 119 Islam and Religious Liberties in Western Thrace, Greece Batı Trakya’da İslam ve Dini Özgürlükler Ali Huseyinoglu 141 Batı Trakya Müslüman Türklerinin İnsan Hakları Mücadelesi The Struggle for Human Rights by the Muslim Turks of Western Thrace Pervin Hayrullah 159 Bulgar Milli Kahramanların Yaratılması Manufacturing the Image of Bulgarian National Heroes Anna Alexieva 171 The Policy of the Bulgarian Communist Party towards Religious Communities in the Country (1944-1989) Bulgar Komünist Partisinin Ülkedeki Dini Toplumlara Yönelik Politikaları (1944-1989) Rumyana Marinova-Christidi 203 Türkiye İlahiyatına Balkanlar’dan Balkan Mealciliğine de Türkiye’den Bir Katkı A Contribution from the Balkans to the Theology of Turkey and a Contribution from Turkey to Balkan Meaning Salih Akdemir 237 The Cross versus the Crescent: Aspects of Religion in Modern Greek Politics and Ideology (1821-1923) Haç Hilal’e karşı: Çağdaş Yunan Siyaseti ve İdeoloji de Dini Unsurlar (1821-1923) Spyridon G. Ploumidis 261 Islam in Albania in the Period of State Atheism and the First Years of Political Transformation - Specific Features and Political Context of its Perception Devlet’in Ateistlik Döneminde Arnavutluk’ta İslam ve Siyasi Dönüşümün İlk Yılları – Belirli Özellikleri ve Algının Siyasi Kapsamı Tadeusz Czekalski 283 Bulgaristan’daki Türk-Müslüman Nüfusun Tarihî Kaderi The Historical Fate of the Turkish-Muslim Population in Bulgaria Cengiz Hakov 305 Bellek ve Siyasi Durum: Osmanlı Sonrası Balkanlardaki İslamlaştırma ile İlgili Anlatıların Dinamikleri Memory and Political Conjuncture: Dynamics of Narratives about Islamisation in the Post-Ottoman Balkans Evgeniya Ivanova 321 Sexual Abuse of Muslim Women in Balkan Conflict in 1990s and the Question of the Hidden Genocide 1990’lı Yıllardaki Balkan Çatışması Sırasında Müslüman Kadınların Cinsel İstismarı ve Gizli Soykırım İddiaları Nena Močnik 363 National Identity across the Aegean the Role of education Ege Genelinde Ulusal Kimlik Eğitiminin Rolü Thalia Dragonas 395 Osmanlı’dan Sonra Bosna’da Müslüman Olmak Being a Muslim in Bosnia after the Ottomans Mehmet Can 419 Yunanistan’da Yaşayan Batı Trakya Müslüman Türkleri Muslim Turks Living in Western Thrace in Greece Fehim Ahmet 451 Yunanistan Batı Trakyasında Din Eğitimi: Geçmişten Geleceğe Religious Education in Western Thrace in Greece: From the Past To the Future Hüseyin Bostancı 469 Bulgaristan’da Şumnu Şehrinde “Medresetün Nüvvab”: 1922-1948 “Medresetün Nüvvab” in the City of Shumen in Bulgaria: 1922-1948 Osman Kılıç-Hasan Hüseyin Yılmaz 511 Bosnalı Kimliği ve İslam: Bosnalı Kimliğinin Oluşumunda ve Yugoslavyanın Dağılma Sürecinde İslamın Rolü Hakkında Kısa Bir Analiz The Bosnian Identity and Islam: A Brief Analysis about the role of Islam in the Formation of Bosnian Identity and Yugoslavian Break-Up Process Orkun Elmacıgil 545

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.