Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Köprüler Yıkan Zihniyetin Yıkılışı / Demolishing Mentality Which Demolishes Bridges, Volume 5

By KAFKASYALI, Muhammet , Savaş

Click here to view

Book Id: WPLBN0004450885
Format Type: PDF eBook:
File Size: 6.66 MB
Reproduction Date: 6/24/2016

Title: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Köprüler Yıkan Zihniyetin Yıkılışı / Demolishing Mentality Which Demolishes Bridges, Volume 5  
Author: KAFKASYALI, Muhammet , Savaş
Volume: Volume 5
Language: Turkish
Subject: Non Fiction, Religion, Islam
Collections: Authors Community, Islam
Historic
Publication Date:
2016
Publisher: Tika Yayınları
Member Page: Online Bilgi

Citation

APA MLA Chicago

Savaş Kafkasyaliitor, B. M. (Ed.). (2016). Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Köprüler Yıkan Zihniyetin Yıkılışı / Demolishing Mentality Which Demolishes Bridges, Volume 5. Retrieved from http://self.gutenberg.org/


Description
Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır.

Table of Contents
Ahlak ile Realite Arasında Ak Parti’nin Dış Politikası Foreign Policy of AK Party Between Morality and Reality Bekir Berat Özipek 9 Islam and the New Balkans: Lessons from the Last Century and the Third Millenium’s Perspective İslam ve Yeni Balkanlar: Son Yüzyıldan Alınan Dersler ve Üçüncü Bin Yıllık Dönemin Bakış Açısı Ali Payaziti 27 Representations of contemporary Turkey, the Ottoman Empire, Islam, and gender through the phenomenon of modern pop culture the case of Turkish soap operas in the Western Balkans Çağdaş Pop Kültürü Aracılığı ile Çağdaş Türkiye, Osmanlı Devleti, İslam ve Toplumsal Cinsiyet ile İlgili Temsiller Batı Balkanlarda Türk Dizi Filmleri Ana Frank 43 Socio-cultural impact of Turkey on Bosnia and Herzegovina Türkiye’nin Bosna Hersek Üzerindeki Sosyokültürel Etkisi Anja Zalta 77 Makedonya’da İslam ve Müslümanlar Islam and Muslims in Macedonia H. Süleyman Ef. Recepi 99 Balkanlarda İslâm’ın Yaşanmasında Müftülüklerin Rolü ve Etkisi The Role and Impact of the Mufti’s Office in the Islam Experience in the Balkans İbrahim Şerif 117 Bulgaristan Müslümanlarının Manevi Durumu ve Sorunları Spiritual Status and Problems of Bulgarian Muslims İsmail Cambazov 131 Romanya’da Müslüman Olmak: Romanya Müslümanlarının Dinî, Kültürel ve Eğitim Durumları Being a Muslim in Romania: The Religious, Cultural and Education Status of Muslims in Romania Ali Aksu 163 Türkiye’nin İlgi Odağında Bosna Hersek Bosnia & Herzegovina in the focus of Turkish attention Bakhtyar Aljaf 223 Islam in History Textbooks of Albania, 1990-2013 Arnavutluk Tarih Dersi Kitaplarında İslam - 1990-2013 Enis Sulstarova 231 Romanya’da Türk ve Tatar Edebiyatı Turkish And Tatar Literature in Romania Emel Emin 263 A Dynamic Community in Impasse: The Turkish-Muslim Minority in Greece Dinamik Bir Toplum Çıkmazda: Yunanistan’daki Türk-Müslüman Azınlığı Konstantinos Tsitselikis 287 Islamic Tradition and Minority Condition in the Balkan framework: Fieldwork motivations from Greek Thrace in a comparative perspective Balkan Çerçevesinde İslami Gelenekler ve Azınlık Durumu: Karşılaştırmalı Bir Perspektifle Yunan Trakyasından Saha Çalışması Motivasyonları Fotini Tsibiridou 317 The sociopolitical transformation in Greece and Turkey from the perspective of State, Orthodoxy and Islam Yunanistan ve Türkiye’de Devlet, Ortodoksluk ve İslâm Açısından Sosyopolitik Dönüşüm Christos Teazis 351 Medeniyet ve Aidiyet Merkezliği Temelinde Türk-Yunan İlişkilerinde Din The Religion in Turkish-Greek Affairs on the Basis of Centrality of Civilization and Belonging Halis Ayhan 371 Political Activity among the Muslim Minority in Greece in the Last Two Decades of the 20th Century: Internal and Foreign Premises 20.Yüzyılın Son İki On Yıllık Dönem de Müslüman Azınlığın Yunanistan’da Siyasi Faaliyetleri: Dâhili ve Harici Mekânlar Jędrzej Paszkiewicz 413 The Past and the Presence of the Muslims in Hungary Macaristan’daki Müslümanların Geçmişi ve Bugünü Tamas Soos 439 Poland And Turkey After 600 Years 600 Yıl Sonra Polonya ve Türkiye Małgorzata Bonikowska 453 Turkish influences in Islam of Polish-Lithuanian Tatars Polonya-Litvanya Tatarları Üzerinde Türk İslam Etkileri Katarzyna Górak-Sosnowska 473 Dil ve Dinin Yaşanması ve Yaşatılması Üzerine: Romanya Örneği Living and Preserving Language and Religion: Romania example Neriman Hasan 495 Islam in the Balkans – Serbia, the Country of Contrasts Balkanlar’da İslam – Sırbistan, Tezatlar Ülkesi Safeta Bishevac 513 Bulgaristan’da Müslüman Pomaklar Pomak Muslims in Bulgaria Nesrin Osmanova İspova 537

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.