Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Arabiści w Polsce (1945-1990)

By Landowski, Zbigniew, Dr.

Click here to view

Book Id: WPLBN0100750101
Format Type: PDF (eBook)
File Size: 10.52 MB.
Reproduction Date: 6/21/2023

Title: Arabiści w Polsce (1945-1990)  
Author: Landowski, Zbigniew, Dr.
Volume:
Language: Polish
Subject: Non Fiction, Science, Arabistic, History of Education, PRL
Collections: Authors Community, History
Historic
Publication Date:
2023
Publisher: Episteme (Lublin)
Member Page: Zbigniew Landowski

Citation

APA MLA Chicago

Landowski, D. Z. (2023). Arabiści w Polsce (1945-1990). Retrieved from http://self.gutenberg.org/


Description
Historia polskiej arabistyki badanego okresu widziana poprzez poczet jej absolwentów i wykładowców, zawiera ponad sto kilkadziesiat biogramów, not i notatek biograficznych arabistów, poczynając od nauczycieli akademickich, poprzez szpiegów, dyplomatów, dziennikarzy, tłumaczy i artystów.

Summary
Zbigniew Landowski Arabists in Poland (1945–1990) The second part of the dilogy is a supplementary monograph, complementing the rest part (Arabic Studies in the People’s Republic of Poland 1945–1990), although each of them is also an autonomous “being”. This volume fill up the history of the institution with knowledge about people, Arabists, understood as graduates of Arabic Studies (as a specialty and major) and lecturers of Arabic Studies (both institutions, in Warsaw and Cracow) in the years 1945–1990. Terefore, the second part can be briey characterized as a biographical monograph, a thematic collection of biographies supplemented with a contextual description and embedded in an epoch. Since biographical literature on many academic Arabists already exists, I focused on people who have not been the subject of research so far, that is, people who created Arabic studies and those who it “produced”. In such a broadened concept, they have become the subject of research and description, which is a novelty in the existing literature on the subject, so far focused around luminaries. I also corrected, supplemented and provided with sources the biographies already present in the literature on the subject. In other words – I collected and systematized the achievements of my predecessors in this field, as well as designated and described areas so far either abandoned or treated marginally in the literature on the subject. The above-mentioned achievements of the precursors, where necessary, I have included the sources. Arabists in Poland (1945–1990) close the completed research project, because the remaining, yet unused research material does not methodologically fall within its scope, the research will be continued, but in a modied scope, concerning the same or similar topics. The basis for writing this work was the archives of universities and the Polish Academy of Sciences, other archives and printed sources. I focused on Arabists from a broader perspective, including those for whom knowledge of language and culture could become the basis of their profession and work. The layout of the volume includes (apart from the introduction and ending) three chapters, dedicated respectively to: “shaped” Arabists, i.e. students, academic Arabists and others (graduates), to a greater or lesser extent using their professional knowledge for profit.

Excerpt
Służby od narodzin Instytutu Orientalistycznego UW darzyły dużym zaintere- sowaniem zarówno jego pracowników, jak i studentów. Podobna sytuacja panowała na UJ, chociaż taka ich uwaga w dostępnych autorowi archiwach dotyczyła trochę późniejszego okresu. Orientaliści, jako ludzie służbowo i zawodowo kontaktujący się z obywatelami innych państw, gł. niesocjalistycznych, zawsze byli otoczeni jawną i niejawną opieką, pilnowano ich, śledzono ich, rekrutowano ich, kierowano na studia „stosownych” kandydatów. Wśród werbowanych byli zarówno pracownicy naukowo- -dydaktyczni, jak i wykładowcy czy studenci, przy czym wśród ostatnich byli zarówno ocerowie pod przykryciem, jaki i zwykli „informatorzy” piszący meldunki na temat handelków ich rówieśników podczas wycieczek ZMS do krajów demokracji ludo- wej. Dodatkowo zbierano na temat kadry i słuchaczy dane – od „zaprzyjaźnionych” obcokrajowców (gł. studentów-cudzoziemców, ale i lektorów czy wykładowców) oraz pracowników i słuchaczy innych, współpracujących kierunków uniwersyteckich (np. u hebraistów o arabistach i na odwrót, iranistów etc.), oddzielnie werbowano wyjeżdżających na stypendia czy dłuższe pobyty („kontraktowo”) albo na placówki dyplomatyczne (też w formie „kontraktu”). Właściwie należałoby rozróżnić dwie grupy – tych, których śledzono, i tych, którzy śledzili. Niestety, ze względu na szczupłość kadr i nieliczność studentów, często obie te „wspólnoty” się pokrywały, burząc czystość metodologiczną badania. Dla przy- kładu, wiemy, że w 1959 r. „rozpracowaniem krakowskich profesorów zajmował się Wydział III SB w Krakowie, który wykorzystywał do inwigilacji agenturę oraz środki techniczne, m.in. obserwację, podsłuchy telefoniczne i pokojowe, tajne przeszukania oraz kontrolę korespondencji”362. Do oar tego procederu należał późniejszy profesor, a podówczas młodszy pracownik naukowy A. Czapkiewicz363 z UJ. Z kolei, jak się wydaje, zupełnie inna sytuacja była pewnego turkologa z tej samej orientalistyki UJ, którego działalność opisał Piotr Franaszek w publikacji Jagiellończyk364.

Table of Contents
Contents: List of symbols used - abbreviations and acronyms p. 9 Acknowledgment p. 17 Preface p. 19 1.1. "Unnecessary as Orchids" p. 21 1.2. The structure of the work p. 26 1.3. The state of research and terminological issues p. 29 1.4. Transcriptions p. 60 Chapter I 2. The Students p. 63 2.1. Modernization of the recruitment process p. 65 2.1.1. The years 1945–1949 p. 66 2.1.2. The years 1950–1955 p. 77 2.1.3. The years 1956–1959 p. 95 2.1.4. The years 1960–1965 p. 107 2.1.5. The years 1966–1973 p. 109 2.1.6. The years 1974–1982 p. 118 2.2. Modifications in the ways of organizing students' working time - the academic calendar as an element of the modernization of the course of studies p. 122 2.3. Other changes in the course and mode of study, shaping a new type/"profile" of a student (graduate) p. 127 2.3.1. Legal situation of students in People's Republic of Poland - selected issues p. 127 2.3.2. Jagiellonian University p. 151 2.3.3. University of Warsaw p. 169 2.4. Changes in students' social life - student organizations p. 192 2.5. Material base, resources and modernization and polonization of didactic materials and literature p. 197 2.5.1. Didactic and didactic-scientific literature p. 197 2.5.2. Arabic grammars p. 200 2.5.3. Textbooks for learning Arabic p. 203 2.5.4. Dictionaries p. 209 2.5.5. Other textbooks and scripts for learning the Arabic language p. 216 2.5.6. Other (exemplary) Arabic textbooks p. 218 2.6. Reforms and modernization of the scope and mode of obtaining master's degrees in Arabic studies at Polish universities p. 228 2.6.1. Jagiellonian University p. 231 2.6.2. University of Warsaw p. 235 2.7. Arab students in Poland p. 237 2.8. Reforming and modernizing the process of postgraduate education p. 243 2.8.1. Major reforms of the postgraduate education system at universities p. 243 2.8.2. A short history of doctoral studies in Arabic studies at the University of Warsaw and the Jagiellonian University p. 249 2.9. Habilitations p. 252 2.10. Chapter summary p. 255 Chapter II 3. The academic environment and the environment of Arabic studies p. 265 3.1. Legislative context of the staff situation at universities and the Polish Academy of Sciences in the years 1945–1990 p. 266 3.2. Academic degrees and titles p. 275 3.3. Staff matters of both universities p. 283 3.3.1. The process of staff changes at the Jagiellonian University p. 283 3.3.2. Arabists. Jagiellonian University staff: biographies p. 309 3.3.3. The process of staff changes at the University of Warsaw p. 439 3.3.4. Arabists. University of Warsaw staff: biographies p. 467 3.3.5. Native lecturers of both universities: personnel matters and biographical notes p. 626 3.3.6. The “housing problem” of the university staff on the example of the University of Warsaw p. 641 3.4. Arabists in the PAN p. 648 3.4.1. Staff changes at the Department of Non-European Countries of the Polish Academy of Sciences p. 649 3.4.2. Arabic cadres of the Polish Academy of Sciences: biographical notes p. 650 3.5. Other Polish academic institutions p. 667 3.5.1. Church universities: clergy-Arabists - biographical notes p. 667 3.5.2. Employees of academic institutions (including other Arabic studies or other fields of study) – biographical notes p. 677 3.5.3. Scholars of merit for Polish Arabic research or teaching who were not Arabists – biographical notes p. 702 3.6. Foreign universities. Arabists educated in Poland – biographical sketches p. 713 3.7. Chapter summary p. 733 Chapter III 4. Alumni (employed mainly outside academia) p. 739 4.1. Translators and interpreters p. 741 4.1.1. Literary translators p. 742 4.1.2. Certified translators p. 747 4.1.3. Institutional translators and interpreters. Authorities and institutions p. 749 4.2. Arabists – employees of the Ministry of Foreign Affairs (notes and biographical sketches) p. 760 4.3. Secret services and their collaborators p. 788 4.3.1. Academic staff p. 796 4.3.2. Ministry of Foreign Affairs staff (Arabists) p. 807 4.3.3. Full-time employees of the Ministry of Internal Affairs (civil intelligence and counterintelligence) p. 810 4.3.4. Full-time employees of the Ministry of National Defense (University of the General Staff of the Polish Army) military intelligence and counterintelligence p. 818 4.4. Polish Media p. 825 4.4.1. Polish Radio p. 829 4.5. Working on contracts in Arab countries p. 850 4.6. Foreign companies operating in Poland p. 875 4.6.1. „As-Sadaka” 876 4.6.2. Marriott hotels p. 880 4.6.3. Other p. 882 5. Social activities of Arabists p. 883 5.1. Students' Science Clubs p. 888 5.2. Polish Oriental Society p. 890 5.3. Polish-Arab Friendship Society p. 903 5.4. Arab-Polish Friendship Society and Associations of the Polish diaspora in Arab countries p. 908 5.5. Associations and international organizations p. 913 5.6. Arabists – silva rerum p. 916 5.7. Chapter summary p. 926 6. Conclusion p. 929 7. Epilogue p. 935 8. Summary p. 937 9. List of tables p. 941 10. Charts index p. 943 11. List of illustrations p. 945 12. Bibliography p. 957 13. Index of names p. 1027 14. Keywords 1071

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.