• Cover Image

Fourth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache

...th CONFIDANT Sympathetic software In external hard disc SIN Court of law can overlook Conscience says ‘No’ SILENCE Absence of speech Me... ...anglicii unui nou edificiu, o expedi ţie de extratere ştri români a ajuns în jude ţul Harghita. Membrii expedi ţiei au discutat cu cet ăţenii, ca de... ...ar care se respect ă, Florentin Smarandache cheam ă banalele conven ţii la o Judecat ă de Apoi, dar f ăr ă s ă recurg ă la puerile jocuri de cuvinte... ...clavi, de fiin ţe amorfe, f ăr ă voinţă, f ăr ă sentimente, f ăr ă putere de judecat ă, oameni transforma ţi „într-o ma şin ă cu comand ă numeric ă....

Read More