World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Gaumii salaam

Article Id: WHEBN0000901837
Reproduction Date:

Title: Gaumii salaam  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Maldives, National symbols of the Maldives, List of national anthems, W. D. Amaradeva, Teen Nick India
Collection: Maldivian Music, National Symbols of the Maldives
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Gaumii salaam

ޤައުމީ ސަލާމް
English: National Salute
Gaumii Salaam

National anthem of  Maldives
Lyrics Muhammad Jameel Didi, 1948
Music Pandith Amaradeva, 1972
Music sample

"Qaumii Salaam" (Maldivian: ޤައުމީ ސަލާމް; National Salute) is the current national anthem of the Maldives. The lyrics were written by Muhammad Jameel Didi in 1948, and the melody was composed by Sri Lankan maestro Pandith Amaradeva[1] in 1972.[2]

"Qaumii Salaam" is a declaration of national unity, the country's Islamic faith, the victory of historic battles and an homage to the heroes who fell defending the nation. It also wishes further development on the country, while paying respect to the leaders who had served her.

Contents

  • History 1
  • Lyrics 2
  • References 3
  • External links 4

History

Until 1948, a melody without lyrics called the "Salaamathi" was performed by a royal band on state occasions at the Etherekoilu, the residence of the Sultan. Soon after it was decided that the Salaamathi needed lyrics accompanied by a new melody. The lyrics were written by a young poet and later chief justice, Mohamed Jameel Didi.

Jameel Didi wrote the words for the new "Salaamathi" bearing in mind the influence of Urdu poetry during the time, closely imitating its style and also furnishing his work with words borrowed from Arabic. Afterwards, Jameel Didi began looking for a tune to accompany his poem when he heard the noon chime (Auld Lang Syne) of his uncle's clock. The tune was adopted to the lyrics and the new "Salaamathi" was complete.

Throughout the 1950s and 1960s, Maldivians became more aware of the importance of a national anthem and in 1972, shortly before the Maldives was visited by Queen Elizabeth II of the United Kingdom, the government hastily commissioned Sri Lankan maestro W. D. Amaradeva for a new melody for the anthem. The original lyrics were retained, with a few changes to emphasize the fact that Maldives has been a republic since 1968. As of 2013, this version of the anthem has survived without any modifications.

Lyrics

Dhivehi (Thaana) Nasiri Romanization Translation
ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް

ދިވެހީންގެ އުންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

Qaumee mi ekuverikan mathee thibegen kureeme salaam.
Qaumee bahun gina heyo dhu'aa kuramun kureeme salaam.

Qaumee nishaanah hurumathaa eku boalan'bai thibegen,
Audhaa nakan libigen e vaa dhidha ah kureeme salaam.

Nasraa naseebaa kaamiyaabu ge ramzakah himeney,
Fessaa rathaai hudhaa ekee fenumun kureeme salaam.

Fakhraa sharaf gaumah e hoadhai dhevvi bathalunnah,
Zikraage mathiveri lhenthakun adhugai kureeme salaam.

Dhiveheenge ummen kuri arai silmaa salaamathugaa,
Dhiveheenge nan molhu vun adhai thibegen kureeme salaam.

Minivankamaa madhaniyyathaa libigen mi 'aalamugaa,
Dhinigen hithaama thakun thibun edhigen kureeme salaam.

Dheenaai verinnah heyo hithun hurumay adhaa kuramun,
Seedhaa vafaatherikan mathee thibegen kureeme salaam.

Dhaulathuge aburaa 'izzathaa mathiveri vegen abadhah,
Audhaana vun edhi heyo dhu'aa kuramun kureeme salaam.

We salute you in this national unity.
We salute you, with many good wishes in the national tongue,

Bowing the head in respect to the national symbol.
We salute the flag that has such might ;

It falls into the sphere of victory, fortune and success
With its green and red and white together, and therefore we salute it.

To those heroes who sought out honour and pride for the nation
We give salute today in auspicious verses of remembrance.

May the nation of the Maldivians advance under guard and protection
And the name of the Maldivians became great.

We wish for their freedom and progress in this world
And for their freedom from sorrows, and thus we salute.

With full respect and heartfelt blessing towards religion and our leaders,
We salute you in uprightness and truth.

May the State ever have auspicious honour and respect.
With good wishes for your continuing might, we salute you.

  • Normally, only the first three stanzas are read when singing.

References

  1. ^ R. K. Radhakrishnan (28 June 2011). "India honours doyen of modern Sinhala music". The Hindu (Colombo). Retrieved 25 April 2013. 
  2. ^ "Maldives". National Anthems. Retrieved 2013-04-25. 

External links

  • The Maldives Royal Family website has a page on the anthem, including a midi file version.
  • Streaming audio of the national anthem of the Maldives, with information and lyrics
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.