Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Gönül Fethinden Zihniyet Temsiline / From the Conquest of Hearts to the Representation of Mentality, Volume 3

By KAFKASYALI, Muhammet , Savaş

Click here to view

Book Id: WPLBN0004450883
Format Type: PDF eBook:
File Size: 8.12 MB
Reproduction Date: 6/24/2016

Title: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Gönül Fethinden Zihniyet Temsiline / From the Conquest of Hearts to the Representation of Mentality, Volume 3  
Author: KAFKASYALI, Muhammet , Savaş
Volume: Volume 3
Language: Turkish
Subject: Non Fiction, Religion, Islam
Collections: Islam, Authors Community, Most Popular Books in China, Education
Historic
Publication Date:
2016
Publisher: Tika Yayınları
Member Page: Online Bilgi

Citation

APA MLA Chicago

Savaş Kafkasyaliitor, B. M. (Ed.). (2016). Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Gönül Fethinden Zihniyet Temsiline / From the Conquest of Hearts to the Representation of Mentality, Volume 3. Retrieved from http://self.gutenberg.org/


Description
Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır.

Table of Contents
Balkanlarda Altı Asırlık Kurumsal İslâm Six Centuries of Institutional Islâm in Balkans Feti Mehdiu 9 Balkanlarda Tasavvuf ve Tarikatlar Mysticism and Religious Orders in the Balkans Reşat Öngören 27 Balkanlarda İslâmî İlimler ve Orada Yetişen Ünlü Âlimler Islamic Sciences in the Balkans and Renown Scholars Who were Trained there Ahmet Yıldırım 81 Balkanlarda İslam Hukukunun Tarihi (Bosna-Hersek Örneği) History of Islamic Law in the Balkans (Bosnia-Herzegovina Example) Abdullah Kahraman 119 The Architecture of Mosques in Albania During the 15Th to 19Th Centuries Arnavutluk’taki Cami Mimarisi Aleksandër Meksi 157 Bosnian Cultural Communication with the Muslim East during the 20th Century: A Brief Survey 20. Yüzyılda Bosna’da Müslüman Doğu ile Kültürel İletişim: Kısa Bir İnceleme Fikret Karčić 195 Osmanlı Döneminde Tarihî Romanya’da İslam Islam in the Ottoman Era in Historical Romania Mihai Maxim 213 Applied Environmental Ethics in Ottoman Legal System in the Multi-Religious Balkans: The Case of Bitola (Macedonia) with Reference to the Sijillāt al-Shar῾iyyah Çok Dinli Balkanlarda Osmanlı Hukuk Sisteminde Uygulanan Çevre Etiği: Sijillāt al-Shar’iyyah Referanslı Bitola (Makedonya) Olayı Mesut Idriz 231 Written Traces in Archives and Museums of Montenegro – An Essay in History of Culture Karadağ Arşivlerinde ve Müzelerde Yazılı İzler – Kültür Tarihi ile İlgili Deneme Dragana Kujovic 249 XVI-XIX. Yüzyıllardaki Arnavut Halk Mimarisi Albanıan Folk Archıtecture Durıng the XVI-XIXth Centuries Emin Rıza 267 Bektashis in Greece: From the turn of the 20th century to the turn of the 21st century Yunanistan’da Bektaşiler 20. Yüzyılın Başından 21. Yüzyılın Başına Giorgos Mavrommatis 293 The Montenegrin-Turkish Relations before the Great Eastern Crisis As Reflected in Publications Crnogorac and Glas Crnogorca Crnogorac ve Glas Crnogorca Yayınlarında Yansıtıldığı Üzere Büyük Doğu Krizinden Önce Karadağ-Türk İlişkileri Ivan Tepavčević 323 Rites and Tradition of the Polish Tatars: From Religious Holidays to Everyday Rituals Polonyalı Tatarların Adetleri ve Gelenekleri: Dini Bayramlardan Günlük Ritüellere Barbara Pawlic-Miśkiewicz 343 Polish Tatars: A Dash of Orient in the Homogeneous Polish Society Polonyalı Tatarlar: Homojen Polonya Toplumunda Bir Tutam Doğu Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak 377 Tuna Vilayeti Sıbyan Mekteplerinde Din ve Ahlâk Eğitimi Relıgıous and Moral Educatıon in Prımary Schools of Tuna Provınce Margarita Dobreva 403 Some of the Reflection on Ottoman Calligraphic Heritage and Calligraphers from Southeast Balkan / Güneydoğu Balkan Güneydoğu Balkan Hattatlarının Osmanlı Hat Mirası ve Hattatları Üzerine Bazı Yansımalar Meliha Teparic 437 Cisr-I Kebir-I Ösek A World Wonder Cısr-i Kebır-i Ösek Bir Dünya Harikası Nenad Moačanin 465 Balkanlar’da Osmanlı Mirası: Dinî Mûsikî Ottoman Heritage in Balkans: Religious Music Ubeydullah Sezikli 481 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Arnavut Eğitim Kurumlarında Arap Dilinin Durumu ve Rolü The Status and Role of the Arabic Language in Educational İnstitutions at Albanians During the Reign of the Ottoman Empire İsa Memishi 503 Confiscation of Property in Sandzak - The Case of Awqaf Sanjak’ta Mülke El Konulması Vakıf Olayı Suad Bećirović, Ferid Bulić 513 The Autonomy of Sandzak: Historical and Political Context Sancak’ın Özerkliği: Tarihi ve Siyasi Bağlam Admir Muratovic 547

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.